Petice

Vážení petenti,

jménem petičního vám děkuji za podpisy pod petici za zrušení některých připomínek přijatých Zastupitelstvem městské části Brno-Komín k návrhu Aktualizace Územního plánu města Brna.

 

V průběhu necelých 3 týdnů petici podepsalo celkem 143 občanů. Petice byla odevzdána na Úřad městské části Brno-Komín, její ověřená kopie na Magistrát města Brna. Odpovědi primátora města Brna a starosty městské části Brno-Komín jsou vloženy v odkazu na těchto webových stránkách. Bohužel jejich obsah je, stručně řečeno, zamítavý.

Dubnové jednání komínského zastupitelstva požadavky petice neodsouhlasilo. 

V současné době připomínky Aktualizace územního plánu města Brna projednala pracovní skupina Rady města Brna, 11. 6. 2014 by je měla projednat. Rada města Brna a konečné odsouhlasení Aktualizace by mělo proběhnout na Zastupitelstvu města Brna, které proběhne 17. 6. 2014.

Jaký je aktuální stav

  1. Komínské zastupitelstvo odsouhlasilo zástavbu bytovými domy všude tam, kde jsou v současnosti pouze domy rodinné. Petice požadovala, aby plochy s rodinnými domy nebylo možné změnit na plochy, na kterých je možné stavět bytové domy. Požadavek byl odmítnut. Komise rady města Brna odsouhlasila, že ulice Štursova, Hlavní, Branka a Uhlířova budou plochy, kde bude možné změnit rodinné domy za bytové domy.
  2. Komínské zastupitelstvo odsouhlasilo, že plocha zeleně u kruhového objezdu má být řešena studií. Petice požadovala, aby tato plocha zůstala zelení a nebyla nahrazena plochou pro výstavbu (obchod a služby) tak, jak to navrhuje aktualizace územního plánu. Požadavek byl odmítnut. Komise rady města Brna odsouhlasila, že plocha zeleně se mění na plochu pro obchod a služby. Pikantní nebo spíše smutná je skutečnost, že ve věci petice jsme jednali i na OUPR (Odboru územního plánování) a tam jsme se dozvěděli, že v návrhu Aktualizace územního plánu vůbec není evidován bytový dům Meandr. Čili naše argumentace o složitém dopravním napojení tohoto domu na ulici Hlavní, jehož kapacita se navíc v březnu 2014 rozšířila ze 45 bytových jednotek na 76 bytových jednotek, není úředníkům srozumitelná, protože tento dům v projektové dokumentaci neexistuje.
  3. Komínské zastupitelstvo odsouhlasilo, že plocha zeleně za hřbitovem má být městskou zelení. Petice požadovala, aby tato plocha zůstala zelení krajinnou, protože má vyšší stupeň ochrany. Požadavek byl odmítnut. Komise rady města Brna odsouhlasila, že plocha zeleně zůstává městskou zelení nikoliv krajinnou.
  4. Komínské zastupitelstvo odsouhlasilo, že plocha Komínské louky se má celá změnit na plochu pro sport. Petice požadovala, aby tato plocha zůstala plochou zeleně. V plochách pro sport není totiž povinnost budovat zeleň. Naopak v těchto plochách se povoluje budování obchodů a např. i megadiskoték. Požadavek byl odmítnut. Komise rady města Brna odsouhlasila, že plocha Komínských luk zůstává plochou zeleně.

Aktualizace územního plánu, kterou tvoří stovky změn, bude projednávána 17. 6. 2014 Zastupitelstvem města Brna. Kromě velmi diskutabilní změny z plochy zeleně na plochu obchod a služby u kruhového objezdu se Komína týkají i nestavební pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora (mezi Komínem a Žabovřeskami), které skoupila firma Avrioinvest. V rámci Aktualizace územního plánu se tyto pozemky mají najednou stát stavebními lukrativními parcelami pro developerskou výstavbu bydlení. A to bez toho, že by v zadání Aktualizace byl jakýkoliv pokyn ke změnám či prověření právě této lokality.

Jednání zastupitelstva je veřejné. Vystoupit na něm může kterýkoliv z občanů města Brna.

Každý občan má právo vystoupit na jednání s příspěvkem v délce 2 minut. O slovo se můžete přihlásit zvednutím ruky už od 8:30 do 9:00, kdy je napevno zařazen bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“. Samotné projednání Aktualizace územního plánu je zatím zařazeno jako bod číslo 119. Zastupitelé za Stranu zelených však navrhnou, aby jeho projednávání bylo zařazeno na 9:00, tak, aby ti, kteří přijdou, nemuseli čekat.

Milada Blatná, zastupitelka

milada.blatna@seznam.cz

 


Odpověď primátora:                   Pro zobrazení klikněte ZDE

Odpověď UMČ Brno-Komín:      Pro zobrazení klikněte ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.