Kandidátka pro volby 2022

1. Mgr. Milada Blatná
starostka městské části
60 let, Zelení
Být starostkou znamená, že běžně musím řešit několik věcí najednou. Různorodost práce mě baví. V dalším volebním období bude rekonstruována Stará hasička, v plánu je stavba nového pavilonu základní školy a přestavba požární zbrojnice. Ráda bych u toho byla.

 

2. Mgr. Ing. Tomáš Němec
advokát, člen Okrašlovacího spolku pro Komín
43 let, bez politické příslušnosti
V Komíně se žije skvěle a jsem rád, že jsem tomu mohl jako zastupitel či radní v posledních osmi letech napomoci. Motivaci mám i nadále, stále je co zlepšovat. Za mě třeba bezpečnost dopravy na ulici Kníničská, hlavně pěších v okolí přechodu na Svratecké.

 

3. Eva Beranová
náčelnice Sokola Brno-Komín, členka Okrašlovacího spolku pro Komín
47 let, bez politické příslušnosti
I nadále bych se chtěla věnovat vytváření sportovního, společenského, kulturního a především příjemného prostředí pro všechny. Byla bych ráda, aby Komín byl místem, kde to žije a dobře se žije.

 

4. Ing. Jan Pospíšil
programátor
41 let, bez politické příslušnosti
Stále je co zlepšovat, avšak správným směrem – město je živý organismus, který se může překotně vyvíjet nebo organizovaně rozvíjet. Mým zájmem je Komín udržitelně rozvíjet, především zklidnit dopravu a vrátit veřejná prostranství lidem.

 

 

5. Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
konzultantka klimatických adaptací
44 let, bez politické příslušnosti
V okolí bydliště jsou environmentální témata nejdůležitější. Je potřeba budovat město tak, aby bylo příjemné, obyvatelné, energeticky efektivní, čisté, nepřehřáté. Protože se těmto tématům dlouhodobě věnuji, ráda využiji svých schopností pro Komín.

 

6. Milan Juřička, BBA
ekonom, místopředseda T. J. Komín
40 let, bez politické příslušnosti
Vyrůstal jsem v Komíně, záleží mi proto na jeho současnosti i budoucnosti. V T.J. Komín jsem udělal první kroky ve své sportovní kariéře, a proto se i nadále v této organizaci aktivně zapojuji. Jako rodič chci pro své děti, aby Komín zůstal čistým a bezpečným místem jako je doposud.

 

7. Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
vedoucí domova pro seniory
40 let, bez politické příslušnosti
Mým tématem je sociální oblast. Ráda bych i nadále Komín co nejvíce bezbariérový, přívětivý k životu pro lidi s postižením, seniory i rodiny s dětmi.

 

 

8. Viktor Grim
VŠ student, vedoucí skautského oddílu
21 let, bez politické příslušnosti
Chci pomoci tomu, aby si Komín zachoval svůj unikátní ráz v rámci Brna a byl i nadále místem, kde by chtěl žít každý. Důležitou oblastí je pro mě participace občanů na dění v Komíně a v Brně obecně.

 

 

9. PhDr. Olga Chalupová
metodička vzdělávání, členka Okrašlovacího spolku pro Komín
63 let, bez politické příslušnosti
Byla bych ráda, kdyby nám zůstala i nadále otevřená radnice, vstřícná pro všechny Komíňáky. Chtěla bych se věnovat sociální oblasti a podílet se na rozvoji společenského života v Komíně.

 

 

10. Ing. Michal Mališ, Ph.D.
konstruktér, výpočtář
43 let, bez politické příslušnosti
Komín vnímám jako výjimečně místo pro život. Rád bych pomohl k zachování unikátního prostoru kolem letiště v Medlánkách a přispíval k rozvoji zázemí pro trávení volného času.

 

 

11. MgA. Veronika Chlebková
hudebnice, učitelka a vychovatelka
40 let, bez politické příslušnosti
Vztahy mezi lidmi jsou důležité, aby se nám někde dobře žilo. A ty je potřeba vytvářet – hudbou, vzděláváním, setkáními. Vedení dětí i dospělých k lásce k hudbě pro mě představuje cestu, jak se
propojovat s lidmi.

 

 

12. Ing. Matěj Forman, Ph.D.
vývojový inženýr
47 let, Zelení
Komín má blízko k přírodě, dobře se v něm žije seniorům i rodinám s dětmi. Máme hotovo? Ne! Komín je třeba připravit na změnu klimatu. Je třeba hospodařit s vodou, šetřit energií, nevytvářet světelný smog zamořující čtvrť. Chci Komín takový, aby v něm chtěly bydlet i moje děti. I vnoučata.

 

 

13. Jana Pitnerová
účetní, členka Okrašlovacího spolku pro Komín
46 let, bez politické příslušnosti
Komín je klidné a přírodou obklopené místo. Poslední „covidové“ roky mi ukázaly, jak je tato blízkost přírody pro nás důležitá. Zelená pro Komín je pro mne nejlepší zárukou, že tomu tak bude i nadále.

 

 

14. Ing. arch. Eugen Točík
architekt, člen Okrašlovacího spolku pro Komín
64 let, bez politické příslušnosti
Mám pořád stejný hlavní cíl – nedopustit, aby se dopravním propojením do Medlánek nenávratně zničila neopakovatelná atmosféra Komína jako ideálního místa k bydlení v zeleni a v přímém kontaktu s okolní krajinou. Chtěl bych využít svých dlouholetých profesních zkušeností a snažit se o zkulturnění veřejného prostoru a zlepšení podmínek našeho běžného života.

 

15. Mgr. Jana Unčovská
projektová manažerka, členka Okrašlovacího spolku pro Komín
41 let, bez politické příslušnosti
Komín nabízí pestrou paletu možností vzdělávání dětí, a to je dobře. Ráda bych, aby naše škola pokračovala po cestě, kde děti kromě znalostí nachází tvořivost, poznávají sami sebe a objevují své místo ve světě, který je obklopuje.

 

16. Ing. arch. Ivana Utíkalová
architektka, vysokoškolská pedagožka, členka Okrašlovacího spolku pro Komín
51 let, bez politické příslušnosti
Komín je domov. Je unikátní svou polohou, flórou i faunou. Je ideálním místem pro bydlení, společenský život a potkávání se všech generací. Dobře se nám tady žije a uděláme vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále.

 

17. doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
vysokoškolský pedagog, lesník, člen Okrašlovacího spolku pro Komín
50 let, bez politické příslušnosti
Komín je tichým a přírodě blízkým místem. Rád bych, aby takovým zůstal. Přál bych Komíňákům místo pro setkávání a kulturu (novou Starou hasičku). Přál bych si, abychom využili možností, jak investovat do zelené infrastruktury.

 

Nevíte, jak efektivně volit? ZDE najdete naše doporučení.