Období 2006–2010

Naše úspěchy ve volebním období 20062010

Školství, za které jsme nesli odpovědnost: rozšíření nabídky vzdělávání na Základní škole Pastviny o Montessori pedagogiku a díky tomu zajištění finančních prostředků pro školu i po snížení počtu tříd na druhém stupni, zařazení školy do sítě Brněnských otevřených škol – škole tak plynou další finanční prostředky na projektové vzdělávání, Prosazení finančních prostředků na první dvě třídy MŠ na Základní škole Pastviny, Prosazení projektu Centra pro sport a volný čas při ZŠ Pastviny včetně finančních prostředků ve výši 25 mil. Kč.

Ostatní: v rámci komunitního plánování příprava dvou projektů veřejných prostranství – Projekt Farské zahrady, který se na podzim 2006 uchází o peníze z OPŽP, návrh zveřejňování zakázek na webu ÚMČ Brno-Komín, otevření jednání zastupitelstva občanům – zařazení závěrečného bodu jednání zastupitelstva, na kterém kterýkoliv občan může položit dotaz zastupitelům, vytipování nových ploch pro kontejnery na tříděný odpad.

Napsat komentář