Nečekejte, přidejte se

Strana zelených a třicet osobností veřejného života přichází s výzvou k progresivním politickým subjektům i jednotlivcům k jednání o spolupráci na společném projektu pro parlamentní volby 2021.

Jaký by měl být společný projekt?

Demokratický, protože potřebujeme charakterní politiky a političky, kteří se dokážou bez postranních zájmů postavit za právní stát, lidská práva a další demokratické hodnoty.

Sociální, protože svobodně lze žít jen v solidární společnosti, která nenechá nikoho na holičkách a dokáže zlepšovat životy všech, mimo jiné těch, na které tvrdě dopadla pandemie.

Ekologický, protože dlouhodobě udržitelné je pouze moderní hospodářství, které nebude drancovat naše přírodní zdroje a nebude ničit naši přírodu, krajinu a zdraví.

Blíže ZDE

necekejte_pridejte_se

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Záměr projektu obnovy polních cest a výsadeb na území Komína

V minulosti byl katastr Komína pestrou zemědělskou krajinou. Půda byla tradičně členěna na menší pole, polní sady, remízky a polní cesty. To vše bylo později sloučeno do velkých zorněných půdních bloků. V krajině zůstalo jen málo skupin stromů, keřů, travnatých míst a také polních cest, a proto trpí vodní i větrnou erozí. Dochází k  výraznému přehřátí tohoto území (podle teplotní mapy je zde při horkých dnech až 50°C), přívalové deště smývají hlínu a kvůli silnějším větrům dochází k odvanutí půdy. To všechno jsou důvody, proč jsme se spojili s Nadací Partnerství a ve spolupráci s ní připravili záměr obnovení některých polních cest a výsadeb původních a ovocných dřevin a zatravnění některých míst v zemědělské krajině v severní části Komína. Část pozemků, včetně těch, které jsou stále v katastru vedeny jako cesty, a přitom jsou dnes zorány jako pole, je totiž v majetku města Brna, a lze tedy způsob jejich užívání přímo ovlivnit. Naším cílem je nejen omezení postupující eroze půdy, ale především celkové zatraktivnění krajiny rekreačně využívané Komínskými občany (a nejen jimi), zlepšení její prostupnosti (obnova některých zrušených historických cest) a zpříjemnění mikroklimatu při velkých vedrech (výsadbami stromořadí a jiné zeleně).

Screenshot_2021-03-24 Veřejný registr půdy - LPISOdtokové poměry a erozní ohroženost půdy v severní části komínského katastru (zelená – neohrožené, žlutá – erozně ohrožené). Zdroj: LPIS – Veřejný registr půdy

Záměr byl schválen Radou městské části, následně jej budeme projednávat v orgánech města Brna. Ve spolupráci s městem Brnem bychom k jeho realizaci chtěli využít dotační program Ministerstva životního prostředí. Město Brno záměr podporuje, k záměru vydalo tiskovou zprávu citovanou již v několika médiích.

Milada Blatná

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny

Vánoční a novoroční přání

prani_zelena_2020_WEB

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Kanál Dunaj-Odra-Labe je neefektivní a proto nesmyslný – podpořte petici

Vláda ČR se nedostatečně věnuje podpoře reálných, funkčních opatření pro zadržování vody v krajině, ale stále zvažuje stavbu ekonomicky i ekologicky nesmyslného kanálu Dunaj-Odra-Labe či jeho částí. Podpořme řaději revitalizaci mokřadů, budování suchých poldrů a niv, změnu druhové skladby českých lesů, opatření pro zabránění eroze a zvýšení vododržnosti půd, než mnoholetou realizaci stavby, která je vysokonákladová, silně riziková a velmi pravděpodobně vedoucí spíše k řadě něžádoucích efektů než k deklarovaným benefitům.

Pokud náš názor sdílíte, podpořte petici na stránkách ZELENÝCH.

Důvody, proč tento kanál není dobrý nápad, najdete například v článcích shrnujících závěry studie proveditelnosti v DENÍKU REFERENDUM. své argumenty opakovaně publikovala celá řada vědců a odborníků tématu se dlouhodobě věnujících, například v článku v časopise FORUM OCHRANY PŘÍRODY.

Screenshot_2020-10-05 Zelení - Petice Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě

Rubriky: Akce – pozvánky a zprávy z akcí, Glosy | Komentáře nejsou povoleny