10 let bez Václava Havla

Před deseti lety, 18. prosince 2011 zemřel Václav Havel.

Jeho hlas v dnešní společenské situaci chybí. Jak by reagoval na eskalaci sebestřednosti, neohleduplnosti, zkomoleného chápání svobody, na rozmáhající se ztrátu schopnosti objektivně a kriticky přemýšlet? To již můžeme bohužel jen odhadovat z toho, co kdy napsal či vyslovil.

„Spasení tohoto lidského světa neleží nikde jinde než v lidském srdci, v lidské schopnosti odrážet se, v lidské pokornosti a lidské odpovědnosti.“

„Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.“

„Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.“

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Vět a odstavců promlouvajících k dnešku je v Havlových textech mnoho dalších… Pokud si chcete poslechnout úryvky z textů Václava Havla doporučuji skvělý web ČÍST HAVLA.

havel

Zdroj: Knihovna Václava Havla
Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Vánoční a novoroční přání

prani_zelena_2021_WEB

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Zelení mají podle EDUin nejlepší volební program v oblasti vzdělávání

V předvolebním čase probíhají různá srovnání volebních programů. Jen menší část z nich je však odborně a komplexně pojata. Právě takové srovnání provedlo informační centrum o vzdělávání EDUin pro ty části programů, které se zaobírají vzděláváním. Společnost EDUin se dlouhodobě a systematicky věnuje informování veřejnosti a médií o změnách ve vzdělávání a vzdělávací politice, propojuje přitom odbornou a širokou veřejnost.

Screenshot EDUinZe všech srovnávaných stran byli v této oblasti nejlépe hodnoceni Zelení. Jak byl jejich program ohodnocen? Co v něm hodnotitele zaujalo?

 – Z pohledu cílů a opatření byl program shledán komplexním a inspirativním.

– Jmenovitě byla vyzdvižena rozsáhlá série opatření v oblasti stabilizace a
rozvoje učitelské a ředitelské profese (proměna pregraduální přípravy ped.
pracovníků, cesty k učitelské kvalifikaci, podpora začínajících učitelů, profesní
standardy, kariérní systém, podpora výkonu ředitelské profese atd.).

– Z dalších inspirativních cílů a opatření byly jmenovány: oblast správy a vedení vzdělávací soustavy, snižování administrativní a další nepedagogické zátěže škol,
digitalizace, problematika střední úrovně vedení a podpory v rámci vzdělávacího
systému, dále rovněž opatření pro řešení nerovností v přístupu a podmínkách
vzdělání.

Podrobné srovnání všech stran naleznete ZDE.

Podrobné hodnocení programu Zelených pak ZDE.

O problematice si lze poslechnout také zajímavý komentář Karla Garguláka.

gargulak

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Zelení zahájili kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny

Zelení zahájili svou kampaň. Program je postaven na třech pilířích. A jeho mottem by mohlo být: „Řešme podstatné!“

milujeme

S láskou k přírodě

Příroda je základem našeho života. Milujeme čistou a rozmanitou přírodu, neotrávené řeky a uhlí, které zůstane pod zemí. Protože musíme zastavit klimatickou krizi.

Se srdcem k člověku

Člověk je ve středu našeho zájmu. Milujeme, když se zlepšuje postavení žen, podporují rodiny, bydlení je dostupné a odstraňuje se chudoba.

S rozumem pro budoucnost

Rozumné je myslet na dnešek i na budoucnost. Milujeme moderní školy, svobodnou kulturu i fungující stát. A taky stále více propojenou Evropu!

Více na zeleni2021.cz

Podrobný program zde: zeleni_program_2021.pdf

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny