ZO SZ Brno-Komín

Základní organizace Strany zelených v Brně-Komíně vznikla v roce 2003. První kandidátku postavila v roce 2006, v těchto volbách získala 3 zastupitelské mandáty.

V roce 2010 byla Strana zelených na společné kandidátce s nezávislými občany za Sdružení zelená pro Komín, získali 2 zastupitelské mandáty.

V roce 2014  v komunálních volbách získalo sdružení Zelená pro Komín, společná kandidátka Strany zelených a nezávislých kandidátů celkem 5 zastupitelských mandátů.

Hlavní motto Základní organizace Strany zelených v Brně-Komíně: důvěra občana a kvalita života.

Základní programové cíle:

  • Kvalita bydlení;
  • Radnice pro občany – nikoli naopak;
  • Promyšlená ochrana životního prostředí;
  • Škola jako vzdělávací a komunitní centrum obce;
  • Obnovení života obce pro všechny občany bez rozdílu věku;
  • Komplexní dořešení dopravy na území městské části.

Mgr. Milada Blatná

Předsedkyně Základní organizace Strany zelených Brno-Komín, členka Rady městské organizace Strany zelených, zastupitelka městské části Brno-Komín.

Profesí je personalista, pedagožka a manažerka vzdělávání dospělých. Zajímá se o mezigenerační vztahy a age management, je autorkou komunitního vzdělávacího projektu určeného seniorům s názvem Informovaný senior, jehož realizaci se jí podařilo také prosadit. Je dlouholetou členkou Regionálního sdružení brněnských personalistů.

RNDr. Miroslav Rokos

Člen Základní organizace Strany zelených Brno-Komín, místopředseda Krajské organizace SZ v Jihomoravském kraji. Je zakládajícím členem Strany zelených, v letech 2002–2003 vykonával funkci předsedy strany.

Původní profesí je učitel, ale dlouhou dobu pak působil ve státní správě v oblasti životního prostředí, naposledy na Ministerstvu životního prostředí jako ředitel odboru výkonu státní správy. Zabýval se zejména agendou posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V současné době pracuje jako projektový manažer ve výzkumném centru AdMaS při FAST VUT v Brně.

Martin Procházka

Člen Základní organizace Strany zelených Brno-Komín.

Profesí je obchodní manažer a lektor, aktuálně ve společnosti zabývající se řešením úspor vody.

Zajímá se o ochranu životního prostředí zaměřenou na běžnou aplikaci do života obce, otevřenost místní samosprávy a racionální využívání prostředků z rozpočtu obce. Je předsedou občanského sdružení Pěvecký sbor Antea, o. s.

PhDr. Ladislav Žuja

Člen Základní organizace Strany zelených Brno-Komín, zastupitel městské části Medlánky, člen komise životního prostředí..

Důchodce, 70 let. V aktivním věku převážně středoškolský učitel, soudní tlumočník a překladatel německého jazyka

Bc. Ivo Skopal

Člen Základní organizace Strany zelených Brno-Komín, student magisterského cyklu BSS na FSS MU. Zajímá se o problematiku rasismu v České republice a vztah menšin s majoritní společností. Ochotnický divadelník.

Napsat komentář