Období 2010–2014

Zachování městské části jako koncového sídelního útvaru v jeho stávajících hranicích. Chceme zabránit prolomení severní hranice obce a dopravnímu propojení s dalšími městskými částmi (Medlánky, Kníničky, Bystrc). Uvědomujeme si, jak vzácné je pro zdravé bydlení přímé napojení na okolní přírodu.

Vypracování konkrétního programu ochrany historického jádra MČ s cílem zachovat jeho specifický charakter a originální atmosféru.

Dořešení opatření maximálně omezující průjezd dopravy MČ.

Zpracování odborného urbanisticko architektonického podkladu vyhodnocujícího důležitost všech objektů na území MČ z hlediska obecného významu.

Vybudování víceúčelového centra určeného pro komínské občany všech věkových kategorií na místě připraveného objektu Centra pro sport a volný čas.

Udržení rozšířené nabídky vzdělávání na ZŠ a podpora zvyšování kvality výchovy a vzdělávání na komínských školách.

Celodenní využití školních budov a sportovišť – prostřednictvím komunitního plánu, jehož smyslem je společně s veřejností vymyslet a realizovat projekty a akce pro žáky školy a další zájemce napříč všemi věkovými skupinami.

Na kole do školy – uvědomujeme si potřebu bezpečnosti dětí a vůbec občanů. Chceme motivovat k šetrné a zdravé dopravě především do školky a školy, ale i jinam.

Rekonstrukce obecních budov – především obou mateřských škol, s maximálním využitím finanční podpory z fondů EU.

Snížení energetické závislosti obecních budov – posouzení využití alternativních zdrojů na budovách v majetku obce, především školách. (fotovoltaika na střeše ZŠ, kde je také bazén)

Podpora zdravého způsobu života – organizování trhů biopotravin….

Vytvoření fondu v rozpočtu MČ pro financování přípravných a projektových prací vytipovaných investičních akcí.

Podpora historických tradic a kultury (komínské hody, čestné občanství MČ, seznam významných osobností MČ atd.).

Napsat komentář