Senioři – skupina ohrožena dluhovou pastí

Půjčka do deseti minut! Zavolejte a peníze máte IHNED! Na podobné nabídky a reklamy narážíme každý den. A ani naši starší spoluobčané nejsou vůči těmto lákadlům, imunní.
Bohužel právě tato skupina lidí patří k těm, které velmi snadno díky „snadným“ půjčkám padají do tzv. dluhové pasti. Počty exekucí uvalených na důchody v posledních letech setrvale rostou, stejně jako rostou počty zadlužených domácností. V loňském roce se jednalo o více než 85 tisíc případů exekucí na starobní důchod. Situace je opravdu vážná o čemž svědčí čísla, podle kterých průměrně dluží každý senior téměř 50.000 korun.

Pravdou je, že situace seniorů je do jisté míry specifická. Jejich možnosti, jak zvýšit příjmy, a tak moci splácet své pohledávky, jsou omezené. Navíc se jen těžko dá ušetřit například na výdajích na léky a lékařskou péči, o základních životních potřebách nemluvě. Dluhy si senioři také například přinášejí ze svého ekonomicky aktivního života nebo tím, že se neorientují v aktuální velké nabídce možností změn dodavatelů energií a podvodného jednání s tím spojeným. Tedy nejen půjčky jsou problémem, ale i třeba nabídka různých služeb, například kominických.

DSC_2033

Snažíme se dlouhodobě v naší městské části zabývat tím, jak komínským seniorům zpříjemnit život či je podpořit při řešení životních situací. Ať již možností sdílet potřeby a zážitky, nebo cílenými aktivizačními a vzdělávacími programy. Často v řešení problémů samozřejmě pomáhá seniorům rodina. Někdy ovšem pomoc mezi členy rodiny nefunguje, případně již senior žádnou rodinu nemá. V těchto případech je nutná pomoc komunity. Naším cílem je, aby se občan – senior měl na koho s důvěrou obrátit a bylo učiněno vše pro jeho podporu v jakékoli tíživé situaci.

Andrea Slavíčková

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Silnice na Medlánky – proč ji nazýváme „dálnicí“

To, zda vznikne silnice v prostoru za komínským neboli Medláneckým letištěm, považujeme za klíčové pro budoucí podobu Komína. Snaha o její vybudování se objevuje opakovaně nejen ve variantních návrzích územního plánu jako možnost severozápadního propojení, ale i jako možný obchvat sousední městské části Kníničky. Vidíme v těchto snahách velkou hrozbu jak pro Komín, tak pro celé Brno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Důvody vysvětlují odborníci z naší kandidátky:

Největší výhodou Komína je jeho koncová poloha s přímým vstupem do přírody. I v rámci celého města Brna je naprosto unikátní a jakýkoliv zásah do této koncepce je také pro celé Brno velkou ztrátou. Pro samotný Komín by byl potom zcela zničující… Stále se objevují urbanistické koncepce navrhující dopravní propojení z Medlánek a Řečkovic do Kníniček a Bystrce přes naše území. Ve spojení s jednou z variant napojení města na dálnici R 43 by tato myšlenka byla zcela devastující – rozvojová lokalita Palcary určená pro čisté bydlení by byla trvale znehodnocena, případné propojení přímo do centra městské části likviduje naše snahy o omezení především průjezdné dopravy…
Evžen Točík, architekt

Území mezi Kníničkami, Komínem a Medlánkami, tj. území Chocholy, Mniší hory, Medláneckých kopců a pláně mezi nimi, je zeleným klínem, který dává těmto městským částem osobitý a ceněný charakter – jsou místy s klidným bydlením v blízkosti přírody. Území je využíváno lidmi se psy, rodiči s dětmi, běžci, cyklisty, běžkaři, a to proto, že je prostorem nezatíženým automobilovou dopravou, prostorem bezpečným a čistým. Území má neopomenutelnou estetickou a krajinnou hodnotu. Mniší hora a Netopýrky mají statut přírodní památky, lesnaté území Velké a Malé Baby je přírodním parkem, Letiště Medlánky je chráněným územím sítě Evropsky významných lokalit Natura 2000, v území jsou dále tři registrované významné krajinné prvky. Dopravní propojení Kníničky–Medlánky, Bystrc–Medlánky či Bystrc–Medlánky–Komín by tento zelený klín nevratně znehodnotilo, vytvořilo by bariéry pro pohyb v krajině, poškodilo by krajinný ráz.
Petr Čermák, lesník, krajinný ekolog, Mendelova univerzita

Zdánlivě logická silnice, která by konečně propojila sousedící městské části, se s velikou pravděpodobností změní ve stále chybějící severozápadní spojnici, někdy nazývanou R 43 (tzv. Hitlerova dálnice). Této silnici se všechny městské části na severozápadě brání, není důvod, aby ji přijal právě Komín, a to zrovna ve svém cenném přírodním území. Bylo by najednou snadné pokračovat z Pisáreckého tunelu na sever přes Komín, takže by došlo k zvýšení tranzitní dopravy přes Komín. Nová silnice by každopádně zvýšila snahy časem zastavět celé území až k ní.
Magdalena Maceková, architektka, environmentalistka

Komunikace v přírodním zázemí Komína vytvoří bariéru, a omezí tak prostupnost krajiny pro člověka i živočichy; vnese do tohoto prostoru hluk a zplodiny z dopravy. Znehodnocený přírodní prostor již nebude tak atraktivní pro volnočasové aktivity občanů, naopak se stane atraktivní pro developery. Realizace jakékoliv komunikace v přírodním zázemí Komína vyvolá postupnou urbanizaci tohoto přírodního prostoru mezi severním okrajem Komína a plánovanou silnicí. Prostoru pro Komín tak vzácného.
Ivana Golešová, urbanistka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Sucha a horka bude přibývat. Nečekejme, až se to vyřeší samo

I drobné změny mohou mít velký dopad. Zastínění lavičky, nový strom, sběr dešťové vody, vhodná péče o zeleň.

Procházel jsem se v létě Komínem, byl celý rozpálený. Přecházel jsem z chodníku na chodník, abych byl vždy na zastíněné straně. Sem tam tou suchou, šustící trávou ve stínu stromů nebo okolních budov. Vedro na padnutí a já jsem se rozhlížel, kde by šel „vyrobit“ další stín. Žena mi potom doma povídala o tom, jak šli v tom horku s dětmi na hřiště u radnice, kde je stín kaštanů a před radnicí fontánka, a tak se tam dá přežít.

Nechceme v naší čtvrti jen přežívat, chceme tady žít – a dobře. Horko v létě se bude opakovat, data ze satelitů a měření atmosféry po celé planetě neúprosně varují. Jakousi útěchou nám může být, že to není problém jen Komína, ale všech měst na všech kontinentech (snad s výjimkou Antarktidy). Tak můžeme využít inspiraci odjinud, kde mají vyzkoušeno, že řešení nemusí být extrémně drahá a sofistikovaná.

buk_koruna

Výborným a vysoce účinným chladicím agregátem (autor je obětí technického vzdělání) je strom. Například hrušeň, jak ji znáte z ulice Hlavní v okolí pošty (nebo jiný strom podobně hustě olistěný) má chladicí výkon okolo 6 kW. To jsou zhruba dvě pokojové klimatizační jednotky. Zastíněná zem pak bude mít teplotu o 7 stupňů nižší. S rostoucí plochou listů roste i chladicí efekt. Sedněte si v létě pod kaštan. Z listů se odpařuje voda, tím chladí a zvlhčuje vzduch. Pokud má koruna průměr asi 10 m, odpaří během dne přibližně 400 litrů vody, což odpovídá průměrnému chladicímu výkonu 23 kW. Je-li pod stromem také tráva či další vegetace, zadrží se v půdě voda, která neodteče, ale zavlažuje. V zimě pak stromy snižují rychlost větru (s 20–80% účinností).

lavicka

Není-li prostor pro nové stromy, je možné využít popínavých rostlin na ozelenění sloupů, zelených stěn, které sice neposkytují stín, ale snižují akumulaci tepla, povrchovou teplotu a mění vlhkost vzduchu. Na zastávkách a u laviček je možné vybudovat zastíněné pergoly s rostlinami. I tam, kde zastínění není možné pomocí zeleně, se nabízejí řešení, která nejsou složitá – nad hřiště lze umístit plachty, přístřešky na zastávkách mohou mít na skleněné stříšce stínicí fólii apod.

Žádná zeleň však nebude fungovat, když nebude mít dost vody. Zatímco zahrádkáři měří déšť na barely zachycené vody, na ulicích pozorujeme, jak z chodníků a střech stéká voda do kanalizace, aniž by se využila. Je to dvojnásob ekonomicky nevýhodné – platíme za vodu, kterou spotřebováváme, i za odvod dešťové do kanalizace. Přitom stačí nové parkoviště pokrýt porézním materiálem nebo zasakovacími dlaždicemi. Obrubníky mohou být na vhodných místech snížené tak, aby voda stékala do trávníku místo do kanalizace. Ze střech veřejných budov je možné zachytávat dešťovou vodu do jímek k zavlažování.

Pojďte se mnou chvíli snít. Snít o Komíně, ve kterém je vláha. Dá se snadno projít přes Kníničskou k řece. Po břehu sestoupit k vodě, vyhrnout kalhoty a zchladit nohy čirou vodou. Při cestě domů se napít z pítka před kostelem a u radnice. Podobně se dá pít u dopravního a dalších komínských hřišť. Pojďte snít sen o tom, jak na hřišti voda šplouchá kaskádami, jinde si děti hrají s vodními prvky, to je vždycky nejvíc přitahuje. Indické přísloví praví, že sny se stávají skutečností, pokud je sní dostatečné množství lidí. Pojďme naše sny společně měnit ve skutečnost.

Matěj Forman

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Stará hasička – nové kulturní a společenské centrum v srdci Komína

Stará hasička byla postavena na konci 18. století jako budova, ve které byl původně hostinec, následně škola a nakonec sloužila místnímu sboru dobrovolných hasičů. Po přestěhování hasičů do nové zbrojnice na ulici Jundrovské začaly sloužit dvě obyvatelné místnosti v přední části budovy turistickému oddílu mládeže a seniorům pro jejich sekávání. Ostatní prostory budovy, zejména pak původní staré garáže, jsou pro pravidelnou klubovou činnost zcela nevyhovující a to jak z důvodu technického stavu budovy, tak i z důvodu nevyhovujícího vnitřního uspořádání a kapacity objektu. Tyto prostory se proto využívají pouze nárazově, zejména při velkých kulturních akcích pořádaných městskou částí – Komínských ostatků, Vítání jara, Vavřineckých hodů, Komínského vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu.

ostatky_hasicka

Jak by měla v budoucnu Stará hasička fungovat? Jako kulturní centrum s multifunkčním prostorem dostatečné kapacity pro přednášky, divadelní představení, společenská setkání, klubovou činnost s odpovídajícím sociálním a skladovacím zázemím. Budova by měla být zároveň funkčně provázána s přilehlým náměstíčkem a akcemi, které se na něm odehrávají.

A jak by měla Stará hasička vypadat? V rámci spolupráce městské části s Fakultou architektury VUT v Brně byl studentům 4. ročníku zadán jednoduchý úkol – pokusit se co nejlépe vyřešit přeměnu budovy v kulturní centrum. Výsledné práce studentů spolu s ideovou studií zpracovanou v roce 2014 předložila na jaře roku 2017 radnice veřejnosti k připomínkování. Většina občanů se přikláněla k zachování tradičního vzhledu budovy. Připomínky občanů, stavební komise i zastupitelů ke studiím by měly sloužit jako podklad zadání pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace i jako podklad pro zajištění potřebných financí na rekonstrukci.

Stavebně technický průzkum objektu Staré hasičky zpracovaný před dvěma lety prokázal, že stav stávající budovy není uspokojivý – od zavlhlých suterénních prostor nízkých sklepů probíhajících pod budovou, nedostatečné hydroizolace podlah, přes nefunkční rozvody inženýrských sítí až po dožívající konstrukci krovu.

Přestože bude rekonstrukce budovy náročná po všech stránkách, je pro nás její provedení zásadní. Jak objekt Staré hasičky, tak přilehlé volné prostranství si zaslouží nový kabát pro všechny akce a aktivity, které jsou s těmito prostory v posledních letech neodmyslitelně spjaty, a pro akce nové, které by po dobudování odpovídajících prostorů mohly být do Komína přivedeny. Celý tento prostor by měl zůstat a fungovat jako srdce městské části, které by mělo odpovídajícím způsobem žít i vypadat. A kde bude lidem příjemné se potkávat a pobýt.

Iva Utíkalová, Eugen Točík

Rubriky: Dění v obci, Komunální volby, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny