Zelení mají podle EDUin nejlepší volební program v oblasti vzdělávání

V předvolebním čase probíhají různá srovnání volebních programů. Jen menší část z nich je však odborně a komplexně pojata. Právě takové srovnání provedlo informační centrum o vzdělávání EDUin pro ty části programů, které se zaobírají vzděláváním. Společnost EDUin se dlouhodobě a systematicky věnuje informování veřejnosti a médií o změnách ve vzdělávání a vzdělávací politice, propojuje přitom odbornou a širokou veřejnost.

Screenshot EDUinZe všech srovnávaných stran byli v této oblasti nejlépe hodnoceni Zelení. Jak byl jejich program ohodnocen? Co v něm hodnotitele zaujalo?

 – Z pohledu cílů a opatření byl program shledán komplexním a inspirativním.

– Jmenovitě byla vyzdvižena rozsáhlá série opatření v oblasti stabilizace a
rozvoje učitelské a ředitelské profese (proměna pregraduální přípravy ped.
pracovníků, cesty k učitelské kvalifikaci, podpora začínajících učitelů, profesní
standardy, kariérní systém, podpora výkonu ředitelské profese atd.).

– Z dalších inspirativních cílů a opatření byly jmenovány: oblast správy a vedení vzdělávací soustavy, snižování administrativní a další nepedagogické zátěže škol,
digitalizace, problematika střední úrovně vedení a podpory v rámci vzdělávacího
systému, dále rovněž opatření pro řešení nerovností v přístupu a podmínkách
vzdělání.

Podrobné srovnání všech stran naleznete ZDE.

Podrobné hodnocení programu Zelených pak ZDE.

O problematice si lze poslechnout také zajímavý komentář Karla Garguláka.

gargulak

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Zelení zahájili kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny

Zelení zahájili svou kampaň. Program je postaven na třech pilířích. A jeho mottem by mohlo být: „Řešme podstatné!“

milujeme

S láskou k přírodě

Příroda je základem našeho života. Milujeme čistou a rozmanitou přírodu, neotrávené řeky a uhlí, které zůstane pod zemí. Protože musíme zastavit klimatickou krizi.

Se srdcem k člověku

Člověk je ve středu našeho zájmu. Milujeme, když se zlepšuje postavení žen, podporují rodiny, bydlení je dostupné a odstraňuje se chudoba.

S rozumem pro budoucnost

Rozumné je myslet na dnešek i na budoucnost. Milujeme moderní školy, svobodnou kulturu i fungující stát. A taky stále více propojenou Evropu!

Více na zeleni2021.cz

Podrobný program zde: zeleni_program_2021.pdf

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Nečekejte, přidejte se

Strana zelených a třicet osobností veřejného života přichází s výzvou k progresivním politickým subjektům i jednotlivcům k jednání o spolupráci na společném projektu pro parlamentní volby 2021.

Jaký by měl být společný projekt?

Demokratický, protože potřebujeme charakterní politiky a političky, kteří se dokážou bez postranních zájmů postavit za právní stát, lidská práva a další demokratické hodnoty.

Sociální, protože svobodně lze žít jen v solidární společnosti, která nenechá nikoho na holičkách a dokáže zlepšovat životy všech, mimo jiné těch, na které tvrdě dopadla pandemie.

Ekologický, protože dlouhodobě udržitelné je pouze moderní hospodářství, které nebude drancovat naše přírodní zdroje a nebude ničit naši přírodu, krajinu a zdraví.

Blíže ZDE

necekejte_pridejte_se

Rubriky: Nezařazeno | Komentáře nejsou povoleny

Záměr projektu obnovy polních cest a výsadeb na území Komína

V minulosti byl katastr Komína pestrou zemědělskou krajinou. Půda byla tradičně členěna na menší pole, polní sady, remízky a polní cesty. To vše bylo později sloučeno do velkých zorněných půdních bloků. V krajině zůstalo jen málo skupin stromů, keřů, travnatých míst a také polních cest, a proto trpí vodní i větrnou erozí. Dochází k  výraznému přehřátí tohoto území (podle teplotní mapy je zde při horkých dnech až 50°C), přívalové deště smývají hlínu a kvůli silnějším větrům dochází k odvanutí půdy. To všechno jsou důvody, proč jsme se spojili s Nadací Partnerství a ve spolupráci s ní připravili záměr obnovení některých polních cest a výsadeb původních a ovocných dřevin a zatravnění některých míst v zemědělské krajině v severní části Komína. Část pozemků, včetně těch, které jsou stále v katastru vedeny jako cesty, a přitom jsou dnes zorány jako pole, je totiž v majetku města Brna, a lze tedy způsob jejich užívání přímo ovlivnit. Naším cílem je nejen omezení postupující eroze půdy, ale především celkové zatraktivnění krajiny rekreačně využívané Komínskými občany (a nejen jimi), zlepšení její prostupnosti (obnova některých zrušených historických cest) a zpříjemnění mikroklimatu při velkých vedrech (výsadbami stromořadí a jiné zeleně).

Screenshot_2021-03-24 Veřejný registr půdy - LPISOdtokové poměry a erozní ohroženost půdy v severní části komínského katastru (zelená – neohrožené, žlutá – erozně ohrožené). Zdroj: LPIS – Veřejný registr půdy

Záměr byl schválen Radou městské části, následně jej budeme projednávat v orgánech města Brna. Ve spolupráci s městem Brnem bychom k jeho realizaci chtěli využít dotační program Ministerstva životního prostředí. Město Brno záměr podporuje, k záměru vydalo tiskovou zprávu citovanou již v několika médiích.

Milada Blatná

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny