Nejbližší krajina

O volných dnech míříme často do dalekých krajin, či přírodních krajin. Za poznáním, za odpočinkem, za krásou. Jaký je však náš vztah k nejbližší krajině, k místu, v němž se pohybujeme každodenně? Téměř tři ze čtyř obyvatel naší země žijí ve městech, nejbližší krajinou je tedy krajina mezi domy a krajina těsně za nimi, krajina v katastru, krajina „za humny“. Přemýšlíme o ní jako o krajině, nebo ji vnímáme jen jako okolí domů, jako zbylý prostor? To vše jsou závažné a nikoliv jednoduché otázky. Nejbližší krajina je pro nás totiž, ať si to uvědomujeme či ne, bytostně důležitou. Například již jen to, co tvoří výhled z oken našeho domu či bytu, významně ovlivňuje, zda se cítíme zdravě, bezpečně, jistě, blízce. Nejen mezilidské vztahy, ale také důvěrný vztah k místu totiž vytváří pocit domova.

Rád bych Vás pozval k sledování filmu, na kterém jsem se autorsky podílel a který se pokouší na tyto otázky odpovídat.

NEJBLIŽŠÍ KRAJINA se bude v České televizi vysílat: v úterý 25.8. 2020 v 11.20 hod, ve středu v 26.8. 2020 v 19.15 hod, v pondělí 31.8. 2020 v 5.30 hod.

Film je nyní také dostupný na webu ČT na adrese: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12946725133-nejblizsi-krajina

brno

Rubriky: Akce – pozvánky a zprávy z akcí | Komentáře nejsou povoleny

Nechceme silnici kolem Netopýrek ani ulici vedenou okrajem hřbitova

aktualizováno 5. 6. 2020

Některé z dílčích návrhů projednávaného navrhovaného Územního plánu velmi bolestně a nežádoucně postihují Komín. Jde zejména o záměry:

Dopravou propojit Bystrc, Medlánky  a Komín – v návrhu zakreslena komunikace z Bystrce (od Čtyřlístku) ke křížku pod Netopýrkami a po panelové cestě dále na Medlánecké letiště a Medlánky. Realizace tohoto návrhu by zcela zničila klidnou lokalitu, kterou pro sport, výlety i rekreaci využívají nejen komínští.

Výrazně rozšířit ZOO Brno v SV směru (do Komínsko-Medlánecké pláně) a zároveň vybudovat nový vstup do ZOO z této severovýchodní části, včetně přístupové cesty a kapacitního parkoviště. Realizace návrhu by vedla k nepřiměřenému nárůstu dopravy v tomto cenném rekreačním a volnočasovém území a tím k jeho znehodnocení.

Vést ulici k ploše bývalých zahrádek mezi hřbitovem ulicí Řezáčovou a tzv. Dolinou (retenční nádrží) lesíkem na severní hranou hřbitova. Aby silnice mohla mít požadovanou šířku, bylo by přitom potřeba posunout plot hřbitova velmi blízko rozptylové loučky.

Jak naši zastupitelé, tak Okrašlovací spolek pro Komín, z.s., chtějí těmto zničujícím návrhům čelit námitkami v rámci schvalovaní územního plánu. Pokud chcete tuto snahu podpořit, můžete tak učinit připojením se k  námitkám svým podpisem, a to do 22. června 2020 na místech:
·       Café & Bistro Bílá Vrána – Kristenova 1
·       ÚMČ Brno-Komín – Vavřinecká 15
·       Restaurace U Kosa – Kristenova 14

Aby měly námitky patřičný dopad, je třeba pro podporu získat alespoň 200 podpisů. Podpisové archy a celá znění námitek si můžete stáhnout zde:
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – SILNICE BYSTRC-KOMÍN-MEDLÁNKY
PETIČNÍ ARCH – SILNICE BYSTRC-KOMÍN-MEDLÁNKY
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – ZOO ROZŠÍŘENÍ A PARKOVIŠTĚ
PETIČNÍ ARCH – ZOO ROZŠÍŘENÍ A PARKOVIŠTĚ
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – HŘBITOV
PETIČNÍ ARCH – HŘBITOV

Představení ÚP veřejnosti budou v průběhu června na více místech, viz níže mapa. Prezentace týkající se MČ Brno-Komín bude 2. června 2020 od 17.00 hodin na radnici městské části Brno-Komín, Vavřinecká, 15.  Kapacita je omezená, svoji účast je nutné nahlásit na tel. 541 428 162 nebo e-mailu nmarkova@komin.brno.cz.

kam_mapa_jizd

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny

Naše komentáře k územnímu plánu

karty_lokalit_kn-1

karty_lokalit_kn-2

karty_lokalit_kn-3

karty_lokalit_kn-4

karty_lokalit_kn-5

karty_lokalit_kn-6

karty_lokalit_kn-7

karty_lokalit_kn-8

Podrobnější komentáře si můžete přečíst v připojeném PDF SOUBORU.
Mapu připravovaného územního plánu můžete otevřít ZDE

Screenshot_2020-04-03_uzemni_plan

 

Rubriky: Dění v obci | Komentáře nejsou povoleny

Projednávání nového územního plánu

Statutární město Brno zveřejnilo Návrh nového územního plánu na webu https://upmb.brno.cz/ , záložce Připravovaný územní plán města Brna/Návrh.

Termín pro podání připomínek a námitek je stanoven do 24. června 2020.
Pokud máte připomínky, nerozpakujte se kontaktovat naše zastupitele a připomínky jim předat, aby mohli informovaně hájit zájmy naší městké části a našich občanů.

Kontakt pro dotazy: pripravovanyUPmB@brno.cz, bezplatný tel. 800 411 400

Setkání s veřejností, tzv. veřejné projednání, je v tuto chvíli plánováno na středu 17. června 2020 v zastupitelském sále Nové radnice.Statutární město Brno zveřejnilo

Komína se týkají mimo jiné změny v lokalitách:
Kn-1 Komínské louky – návrh ploch pro sport a rekreaci
Kn-2 Nad Hlubočkem – návrh plochy technické infrastruktury
Kn-3 Kozí hora – návrh ploch pro bydlení
Kn-4 Pod Mniší horou – rozvoj bydlení, sportu, lehké výroby a komerční vybav
Kn-5 Chaloupky – v severní části Komína je navržena plocha bydlení
Kn-6 Zoologická zahrada – rozvoj veřejné vybavenosti – ZOO s novým vstupem do ZOO
Kn-7 Komínský vrch – rozvoj bydlení, přizpůsobit stavebně technické řešení u budov dotčených hlukem z ulic Bystrcká a Kníničská a z tramvajové tratě
Kn-8 Za hřbitovem – bydlení v bytových domech severně od ulice Řezáčova a v rodinných domech na místě zahrádek za hřbitovem.

Podrobnější informace najdete na výše uvedeném webu, výtah (karty s oddůvodněním) lze ve formátu pdf otevřít také ZDE.

Mapu připravovaného územního plánu můžete otevřít ZDE

Screenshot_2020-04-03_uzemni_plan

Rubriky: Dění v obci, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny