Záměr projektu obnovy polních cest a výsadeb na území Komína

V minulosti byl katastr Komína pestrou zemědělskou krajinou. Půda byla tradičně členěna na menší pole, polní sady, remízky a polní cesty. To vše bylo později sloučeno do velkých zorněných půdních bloků. V krajině zůstalo jen málo skupin stromů, keřů, travnatých míst a také polních cest, a proto trpí vodní i větrnou erozí. Dochází k  výraznému přehřátí tohoto území (podle teplotní mapy je zde při horkých dnech až 50°C), přívalové deště smývají hlínu a kvůli silnějším větrům dochází k odvanutí půdy. To všechno jsou důvody, proč jsme se spojili s Nadací Partnerství a ve spolupráci s ní připravili záměr obnovení některých polních cest a výsadeb původních a ovocných dřevin a zatravnění některých míst v zemědělské krajině v severní části Komína. Část pozemků, včetně těch, které jsou stále v katastru vedeny jako cesty, a přitom jsou dnes zorány jako pole, je totiž v majetku města Brna, a lze tedy způsob jejich užívání přímo ovlivnit. Naším cílem je nejen omezení postupující eroze půdy, ale především celkové zatraktivnění krajiny rekreačně využívané Komínskými občany (a nejen jimi), zlepšení její prostupnosti (obnova některých zrušených historických cest) a zpříjemnění mikroklimatu při velkých vedrech (výsadbami stromořadí a jiné zeleně).

Screenshot_2021-03-24 Veřejný registr půdy - LPISOdtokové poměry a erozní ohroženost půdy v severní části komínského katastru (zelená – neohrožené, žlutá – erozně ohrožené). Zdroj: LPIS – Veřejný registr půdy

Záměr byl schválen Radou městské části, následně jej budeme projednávat v orgánech města Brna. Ve spolupráci s městem Brnem bychom k jeho realizaci chtěli využít dotační program Ministerstva životního prostředí. Město Brno záměr podporuje, k záměru vydalo tiskovou zprávu citovanou již v několika médiích.

Milada Blatná

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.