Sucha a horka bude přibývat. Nečekejme, až se to vyřeší samo

I drobné změny mohou mít velký dopad. Zastínění lavičky, nový strom, sběr dešťové vody, vhodná péče o zeleň.

Procházel jsem se v létě Komínem, byl celý rozpálený. Přecházel jsem z chodníku na chodník, abych byl vždy na zastíněné straně. Sem tam tou suchou, šustící trávou ve stínu stromů nebo okolních budov. Vedro na padnutí a já jsem se rozhlížel, kde by šel „vyrobit“ další stín. Žena mi potom doma povídala o tom, jak šli v tom horku s dětmi na hřiště u radnice, kde je stín kaštanů a před radnicí fontánka, a tak se tam dá přežít.

Nechceme v naší čtvrti jen přežívat, chceme tady žít – a dobře. Horko v létě se bude opakovat, data ze satelitů a měření atmosféry po celé planetě neúprosně varují. Jakousi útěchou nám může být, že to není problém jen Komína, ale všech měst na všech kontinentech (snad s výjimkou Antarktidy). Tak můžeme využít inspiraci odjinud, kde mají vyzkoušeno, že řešení nemusí být extrémně drahá a sofistikovaná.

buk_koruna

Výborným a vysoce účinným chladicím agregátem (autor je obětí technického vzdělání) je strom. Například hrušeň, jak ji znáte z ulice Hlavní v okolí pošty (nebo jiný strom podobně hustě olistěný) má chladicí výkon okolo 6 kW. To jsou zhruba dvě pokojové klimatizační jednotky. Zastíněná zem pak bude mít teplotu o 7 stupňů nižší. S rostoucí plochou listů roste i chladicí efekt. Sedněte si v létě pod kaštan. Z listů se odpařuje voda, tím chladí a zvlhčuje vzduch. Pokud má koruna průměr asi 10 m, odpaří během dne přibližně 400 litrů vody, což odpovídá průměrnému chladicímu výkonu 23 kW. Je-li pod stromem také tráva či další vegetace, zadrží se v půdě voda, která neodteče, ale zavlažuje. V zimě pak stromy snižují rychlost větru (s 20–80% účinností).

lavicka

Není-li prostor pro nové stromy, je možné využít popínavých rostlin na ozelenění sloupů, zelených stěn, které sice neposkytují stín, ale snižují akumulaci tepla, povrchovou teplotu a mění vlhkost vzduchu. Na zastávkách a u laviček je možné vybudovat zastíněné pergoly s rostlinami. I tam, kde zastínění není možné pomocí zeleně, se nabízejí řešení, která nejsou složitá – nad hřiště lze umístit plachty, přístřešky na zastávkách mohou mít na skleněné stříšce stínicí fólii apod.

Žádná zeleň však nebude fungovat, když nebude mít dost vody. Zatímco zahrádkáři měří déšť na barely zachycené vody, na ulicích pozorujeme, jak z chodníků a střech stéká voda do kanalizace, aniž by se využila. Je to dvojnásob ekonomicky nevýhodné – platíme za vodu, kterou spotřebováváme, i za odvod dešťové do kanalizace. Přitom stačí nové parkoviště pokrýt porézním materiálem nebo zasakovacími dlaždicemi. Obrubníky mohou být na vhodných místech snížené tak, aby voda stékala do trávníku místo do kanalizace. Ze střech veřejných budov je možné zachytávat dešťovou vodu do jímek k zavlažování.

Pojďte se mnou chvíli snít. Snít o Komíně, ve kterém je vláha. Dá se snadno projít přes Kníničskou k řece. Po břehu sestoupit k vodě, vyhrnout kalhoty a zchladit nohy čirou vodou. Při cestě domů se napít z pítka před kostelem a u radnice. Podobně se dá pít u dopravního a dalších komínských hřišť. Pojďte snít sen o tom, jak na hřišti voda šplouchá kaskádami, jinde si děti hrají s vodními prvky, to je vždycky nejvíc přitahuje. Indické přísloví praví, že sny se stávají skutečností, pokud je sní dostatečné množství lidí. Pojďme naše sny společně měnit ve skutečnost.

Matěj Forman

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Stará hasička – nové kulturní a společenské centrum v srdci Komína

Stará hasička byla postavena na konci 18. století jako budova, ve které byl původně hostinec, následně škola a nakonec sloužila místnímu sboru dobrovolných hasičů. Po přestěhování hasičů do nové zbrojnice na ulici Jundrovské začaly sloužit dvě obyvatelné místnosti v přední části budovy turistickému oddílu mládeže a seniorům pro jejich sekávání. Ostatní prostory budovy, zejména pak původní staré garáže, jsou pro pravidelnou klubovou činnost zcela nevyhovující a to jak z důvodu technického stavu budovy, tak i z důvodu nevyhovujícího vnitřního uspořádání a kapacity objektu. Tyto prostory se proto využívají pouze nárazově, zejména při velkých kulturních akcích pořádaných městskou částí – Komínských ostatků, Vítání jara, Vavřineckých hodů, Komínského vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu.

ostatky_hasicka

Jak by měla v budoucnu Stará hasička fungovat? Jako kulturní centrum s multifunkčním prostorem dostatečné kapacity pro přednášky, divadelní představení, společenská setkání, klubovou činnost s odpovídajícím sociálním a skladovacím zázemím. Budova by měla být zároveň funkčně provázána s přilehlým náměstíčkem a akcemi, které se na něm odehrávají.

A jak by měla Stará hasička vypadat? V rámci spolupráce městské části s Fakultou architektury VUT v Brně byl studentům 4. ročníku zadán jednoduchý úkol – pokusit se co nejlépe vyřešit přeměnu budovy v kulturní centrum. Výsledné práce studentů spolu s ideovou studií zpracovanou v roce 2014 předložila na jaře roku 2017 radnice veřejnosti k připomínkování. Většina občanů se přikláněla k zachování tradičního vzhledu budovy. Připomínky občanů, stavební komise i zastupitelů ke studiím by měly sloužit jako podklad zadání pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace i jako podklad pro zajištění potřebných financí na rekonstrukci.

Stavebně technický průzkum objektu Staré hasičky zpracovaný před dvěma lety prokázal, že stav stávající budovy není uspokojivý – od zavlhlých suterénních prostor nízkých sklepů probíhajících pod budovou, nedostatečné hydroizolace podlah, přes nefunkční rozvody inženýrských sítí až po dožívající konstrukci krovu.

Přestože bude rekonstrukce budovy náročná po všech stránkách, je pro nás její provedení zásadní. Jak objekt Staré hasičky, tak přilehlé volné prostranství si zaslouží nový kabát pro všechny akce a aktivity, které jsou s těmito prostory v posledních letech neodmyslitelně spjaty, a pro akce nové, které by po dobudování odpovídajících prostorů mohly být do Komína přivedeny. Celý tento prostor by měl zůstat a fungovat jako srdce městské části, které by mělo odpovídajícím způsobem žít i vypadat. A kde bude lidem příjemné se potkávat a pobýt.

Iva Utíkalová, Eugen Točík

Rubriky: Dění v obci, Komunální volby, Správa obce – radnice | Komentáře nejsou povoleny

Naše kandidátka

V menu KANDIDÁTKA PRO VOLBY 2018 najdete seznam lidí, kteří se chystají v nadcházejících volbách kandidovat za sdružení Zelená pro Komín. Je sestaven ze sedmnácti lidí různých profesí, zastávajících společný názor, že ZELENÁ KOMÍNU SLUŠÍ. Nejsou na ní straničtí šíbři ani rodinní příslušníci („řekni ještě doma, ať nás je plná kandidátka“). Jsou na ní lidé aktivní, kteří v Komíně působí v Sokole, v T.J. Brno-Komín, v Okrašlovacím spolku pro Komín, v krojované chase… Jsou na ní lidé, kteří svou činností prokazují, že jim záleží na Komíně a příjemném životě v něm. Myslíme si, že máme Komínu co přinést i jako zastupitelé. Přesvědčte se sami.

Inzerce_A5-4_PRESS

Rubriky: Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Máme opět číslo 4

SZ-Komin-citylight-2014Pro nadcházející volby v říjnu 2018 už jsou známa vylosovaná čísla stran. Zelená pro Komín získala číslo 4.

Se stejným číslem vstupovala do předchozích voleb, kde v Komíně vyhrála s výsledkem 25,95 %, který jasně ukazoval, že si obyvatelé přejí změnit vedení městské části směrem k větší otevřenosti, sdílení informací a ohleduplné péči o veřejné věci. Souhrn věcí, které se podařilo prosadit a uskutečnit současné koalici pod vedením paní starostky Milady Blatné, najdete v zářijovém čísle Komínského zpravodaje.

Číslo 4 je šťastným číslem čtyřlístku, smysluplným číslem čtyř dohod. Doufáme, že číslo 4 povede k úspěšnému výsledku i v letošních volbách, protože chceme pokračovat v započaté práci. Řada záměrů zůstává rozpracovaná (např. dostavba školy, rekonstrukce bazénu, vybudování ulice Palcary včetně chodníků), řada věcí stále potřebuje vylepšit (promyšlená péče o zeleň, doprava a parkování s ohledem na skutečné potřeby obyvatel Komína).  Máme řadu dalších plánů – obnova Staré Hasičky, obnova okolí Svratecké, zastínění zastávek, využití dešťové vody a mnoho dalších.  K tomu, aby se nám to podařilo, jsme sestavili kandidátku z významných osobností Komína, které svou dosavadní činností dávají jasně najevo, že dokáží být aktivní ve prospěch Komína. Zelená pro Komín se chystá dále spolupracovat s Vámi, obyvateli Komína, na tom, aby Komín byl příjemným místem k životu, protože ZELENÁ KOMÍNU SLUŠÍ.

Magdalena Maceková

Rubriky: Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny