Naše kandidátka

V menu KANDIDÁTKA PRO VOLBY 2018 najdete seznam lidí, kteří se chystají v nadcházejících volbách kandidovat za sdružení Zelená pro Komín. Je sestaven ze sedmnácti lidí různých profesí, zastávajících společný názor, že ZELENÁ KOMÍNU SLUŠÍ. Nejsou na ní straničtí šíbři ani rodinní příslušníci („řekni ještě doma, ať nás je plná kandidátka“). Jsou na ní lidé aktivní, kteří v Komíně působí v Sokole, v T.J. Brno-Komín, v Okrašlovacím spolku pro Komín, v krojované chase… Jsou na ní lidé, kteří svou činností prokazují, že jim záleží na Komíně a příjemném životě v něm. Myslíme si, že máme Komínu co přinést i jako zastupitelé. Přesvědčte se sami.

Inzerce_A5-4_PRESS

Rubriky: Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Máme opět číslo 4

SZ-Komin-citylight-2014Pro nadcházející volby v říjnu 2018 už jsou známa vylosovaná čísla stran. Zelená pro Komín získala číslo 4.

Se stejným číslem vstupovala do předchozích voleb, kde v Komíně vyhrála s výsledkem 25,95 %, který jasně ukazoval, že si obyvatelé přejí změnit vedení městské části směrem k větší otevřenosti, sdílení informací a ohleduplné péči o veřejné věci. Souhrn věcí, které se podařilo prosadit a uskutečnit současné koalici pod vedením paní starostky Milady Blatné, najdete v zářijovém čísle Komínského zpravodaje.

Číslo 4 je šťastným číslem čtyřlístku, smysluplným číslem čtyř dohod. Doufáme, že číslo 4 povede k úspěšnému výsledku i v letošních volbách, protože chceme pokračovat v započaté práci. Řada záměrů zůstává rozpracovaná (např. dostavba školy, rekonstrukce bazénu, vybudování ulice Palcary včetně chodníků), řada věcí stále potřebuje vylepšit (promyšlená péče o zeleň, doprava a parkování s ohledem na skutečné potřeby obyvatel Komína).  Máme řadu dalších plánů – obnova Staré Hasičky, obnova okolí Svratecké, zastínění zastávek, využití dešťové vody a mnoho dalších.  K tomu, aby se nám to podařilo, jsme sestavili kandidátku z významných osobností Komína, které svou dosavadní činností dávají jasně najevo, že dokáží být aktivní ve prospěch Komína. Zelená pro Komín se chystá dále spolupracovat s Vámi, obyvateli Komína, na tom, aby Komín byl příjemným místem k životu, protože ZELENÁ KOMÍNU SLUŠÍ.

Magdalena Maceková

Rubriky: Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Nezapomínejme na srpen 1968

Před padesáti lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Je potřebné nezapomínat. Je potřebné čelit těm, kteří to relativizují, omlouvají, zamlouvají či dokonce schvalují.


A zas jen noc Na jednadvacátého
A zas ta stará mimika
Hra – ta hra na pidimužíka
Noc ponížení Kdekdo z něho
Se hlavou všivou vymyká

Noc partajní Noc Dál tak dál
Noc s pachem ovsa, maštale

Tak teda Táňo na shledanou
Za dva tři pátky
Je Dubček zpátky
Rekviem pásků, zpívané:
Jdi domů, Ivane…

(Jan Zábrana, Praha, 20. srpna 1971, Celý život. Výbor z deníků 1948/1984)

Pokud byste chtěli vědět, co a kde se v srpnu 1968 dělo v Brně, tak na stránkách města Brna najdete mapu ROK 1968 s četnými prokliky na fotografie, včetně té následující.

cech_vlad_08

Rubriky: Glosy | Komentáře nejsou povoleny

Zeleň je pro nás důležitější, než si uvědomujeme

Horké a suché léto nám znovu připomenulo, jak dobře je v hlubokém stínu koruny stromu, jak příjemné je uniknout žáru rozpálených asfaltových či betonových ploch. Možná je na čase uvědomit si, že zeleň ve městech je pro nás důležitější, než jsme si dosud připouštěli. Severoamerické výzkumy z posledních let totiž přinesly řadu zajímavých poznatků o kladném vlivu městské zeleně na obyvatele. Lidé žijící v městech či městských částech s větším množstvím zeleně méně umírali na respirační choroby a méně často trpěli onemocněním srdce či metabolickými nemocemi. Lidé, kteří žili v místě s vyšší hustotou stromů, se navíc zdravěji také cítili a měli méně často psychické potíže. Ve všech případech jde o výsledky výzkumu renomovaných vědeckých institucí. Zdá se zřejmým, že platí rovnice KVALITNÍ ZELEŇ = KVALITNÍ ŽIVOT.

drezovec
Vzrostlý listnatý strom má listovou plochu kolem 1 600 m2, tj. asi jako 6 tenisových hřišť. Během jednoho dne může z této plochy odpařit až 400 litrů vody, díky čemuž chladí okolí výkonem 20 až 30 kW. Chcete-li srovnávat, pak výkon hotelové klimatizace je kolem 2kW. Teplota pod stromy proto může být i o několik °C nižší. Stejně tak stromy zvyšují vlhkost ovzduší – dýcháním a již zmíněným ochlazováním. Listnatý strom zvyšuje své stínění v průběhu svého olisťování a v létě, kdy jsme za stín vděčni, plně stíní. Na podzim opadem listí své stínění opět snižuje a v zimě do našeho okna pouští potřebné světlo.

CHCEME USILOVAT O TO, ABY NAŠE ZELEŇ BYLA KVALITNÍ ZELENÍ
Nové plochy pro stromovou zeleň se nalézají jen velmi obtížně. Je proto potřebné se starat kvalitně o stávající zeleň, tj. dobře provádět její údržbu a zároveň včas nahrazovat nevitální, nezdravé stromy novými stromy, které místní podmínky dobře zvládnou. Péče a tvorba musí přitom reflektovat také to, že se podmínky pro růst dřevin s horkými a suchými léty obecně zhoršují a některé, zejména nevhodně zvolené jehličnaté dřeviny, je nadále nezvládnou. Proto je potřebné starat se o zeleň nejen konzervačně, ale také renovačně, aktivně, odvážně. Jen tak lze dosáhnout zdravé, krásné a životaschopné městské zeleně. Proto je našim cílem v rámci programu pro období 2018–2022:
– ZAJISTIT KVALITNÍ PÉČI O STÁVAJÍCÍ STROMY A ZELEŇ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
– POKRAČOVAT V SYSTEMATICKÉ OBNOVĚ ZELENĚ PODLE KVALITNĚ ZPRACOVANÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLUPRÁCI S OBYVATELI V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

Bližší informace o výše zmíněných pozitivních dopadech zeleně si lze přečíst ve skvělé přednášce Význam městské zeleně pro veřejné zdraví MUDr. Růženy Kubínové a RNDr. Vladimíry Puklové ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Rubriky: Dění v obci, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny