Rozhovor se starostkou Miladou Blatnou

DSC_0312Chcete si přečíst rozhovor Magdaleny Macekové s paní starostkou Miladou Blatnou? O tom, co je podle ní pro Komín důležité, z čeho se lze radovat, co lze zlepšit? Přijďte si na náš volební stánek u Staré hasičky pro naše noviny nebo si je v pdf stáhněte z našeho webu, link je na konci tohoto příspěvku. A tady je malá „ochutnávka“ rozhovoru.

Můžete nám přiblížit, proč se Komín zapojil do programu Family Friendly Community  Audit (Obec přátelská rodině) a co je jeho výstupem?

Důvody jsou dva – chtěli jsme s lidmi vstoupit do debaty o Komíně, podpořit jejich větší zapojení do komínského dění a chceme také získat certifikát, který nám pomůže v přístupu k novým dotacím. Schválený plán nás zavazuje do tří let vybudovat například veřejné WC na dopravním hřišti nebo iniciovat dovedení MHD do obchodního areálu u UNIHOBBY.
Těch podnětů bylo ale mnohem více. Některé nejsou reálné. Například v Komíně nemáme prostor na pořádný supermarket a neumíme zajistit, aby se v něm dalo levně nakoupit. Ale jsou i podněty, kterými se bude zabývat každý moudrý konšel. Patří k nim zachování
tradic, zajištění aktivit pro seniory nebo vybudování hřiště pro teenegary.

Mezi Vaše důležitá témata patří senioři. Co pro ně Komín nabízí?

Začali jsme setkáváním s jubilanty. Vzpomínám si, že na první setkání přijala pozvání na radnici pouze jedna jubilantka. Seděly jsme spolu u kávy a chlebíčku a povídaly si. Trochu mě mrzelo, že nepřišlo víc lidí. V krátké době se situace otočila. Dnes je plno a je to
vždy velmi příjemné. Mám radost, že se nám daří nabízet našim seniorům zajímavé příležitosti, jak trávit volný čas. Velice oblíbené jsou např. tréninky paměti. Pro mě je
takovým zásadním projektem otevření Univerzity třetího věku v Komíně. Zájem
o studim byl naprosto nečekaný, místo jedné třídy musíme otevřít rovnou dvě.

Naše noviny s celým rozhovorem si můžete stáhnout ZDE

Rubriky: Dění v obci, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Chceme, aby se v Komíně o tom zda a jak zavést rezidentní parkování rozhodovalo v co nejužší diskusi s občany

Rezidentní parkování je jedním z nejfrekventovanějších témat těchto komunálních voleb v Brně. Na volebním stánku se nás občané často ptají: A co Komín? Jaký máte názor na rezidentní parkování ? Přinášíme vám proto své stanovisko.

Rezidentní parkování může městům pomoci jen v případě, že se jeho nastavení opře o důkladné a přesné zjištění stavu – kolik je v které části aut, kolik parkovacích míst, jaké typy objektů, ke kterým lidé potřebují jezdit, jsou v blízkosti apod. Pokud se zavede na nevhodném místě, v nevhodném rozsahu či režimu, může situaci s parkováním výrazně zhoršit. Právě slib, že město Brno rezidentní parkování nastaví uvážlivě a podloženě a zajistí pro městské části vstupní podklady, na základě kterých budou městské části rozhodovat, byl důvod, proč MČ Brno-Komín souhlasila se zapojením do první fáze řešení rezidentního parkování.  Ta měla spočívat ve vyhotovení podkladů, jak na tom vůbec Brno s parkováním v jednotlivých svých částech je. V roce 2015 proto MČ Brno-Komín požádala Brněnské komunikace o prověření stavu a zpracování projektu návrhu řešení parkování v Komíně. Tento dokument by následně sloužil k projednání s veřejností. Do dnešního dne nebylo komínskému požadavku vyhověno. Jen na základě podrobných podkladů se přitom lze rozhodnout, zda by pro Komín či některou z jeho částí bylo vhodné rezidentní parkování zavést. Bez nich nelze o rezidentním parkování objektivně rozhodovat, protože chybné zavedení by mohlo mít pro Komín dopady, které nechceme.   O zavedení či nezavedení rezidentního parkování v Komíně se tedy teprve bude rozhodovat! A podle našeho názoru by se mělo rozhodovat v co nejužším dialogu s občany, protože bez nich o podobných věcech prostě rozhodovat nelze.

IMG_5941maly

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Senioři – skupina ohrožena dluhovou pastí

Půjčka do deseti minut! Zavolejte a peníze máte IHNED! Na podobné nabídky a reklamy narážíme každý den. A ani naši starší spoluobčané nejsou vůči těmto lákadlům, imunní.
Bohužel právě tato skupina lidí patří k těm, které velmi snadno díky „snadným“ půjčkám padají do tzv. dluhové pasti. Počty exekucí uvalených na důchody v posledních letech setrvale rostou, stejně jako rostou počty zadlužených domácností. V loňském roce se jednalo o více než 85 tisíc případů exekucí na starobní důchod. Situace je opravdu vážná o čemž svědčí čísla, podle kterých průměrně dluží každý senior téměř 50.000 korun.

Pravdou je, že situace seniorů je do jisté míry specifická. Jejich možnosti, jak zvýšit příjmy, a tak moci splácet své pohledávky, jsou omezené. Navíc se jen těžko dá ušetřit například na výdajích na léky a lékařskou péči, o základních životních potřebách nemluvě. Dluhy si senioři také například přinášejí ze svého ekonomicky aktivního života nebo tím, že se neorientují v aktuální velké nabídce možností změn dodavatelů energií a podvodného jednání s tím spojeným. Tedy nejen půjčky jsou problémem, ale i třeba nabídka různých služeb, například kominických.

DSC_2033

Snažíme se dlouhodobě v naší městské části zabývat tím, jak komínským seniorům zpříjemnit život či je podpořit při řešení životních situací. Ať již možností sdílet potřeby a zážitky, nebo cílenými aktivizačními a vzdělávacími programy. Často v řešení problémů samozřejmě pomáhá seniorům rodina. Někdy ovšem pomoc mezi členy rodiny nefunguje, případně již senior žádnou rodinu nemá. V těchto případech je nutná pomoc komunity. Naším cílem je, aby se občan – senior měl na koho s důvěrou obrátit a bylo učiněno vše pro jeho podporu v jakékoli tíživé situaci.

Andrea Slavíčková

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny

Silnice na Medlánky – proč ji nazýváme „dálnicí“

To, zda vznikne silnice v prostoru za komínským neboli Medláneckým letištěm, považujeme za klíčové pro budoucí podobu Komína. Snaha o její vybudování se objevuje opakovaně nejen ve variantních návrzích územního plánu jako možnost severozápadního propojení, ale i jako možný obchvat sousední městské části Kníničky. Vidíme v těchto snahách velkou hrozbu jak pro Komín, tak pro celé Brno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Důvody vysvětlují odborníci z naší kandidátky:

Největší výhodou Komína je jeho koncová poloha s přímým vstupem do přírody. I v rámci celého města Brna je naprosto unikátní a jakýkoliv zásah do této koncepce je také pro celé Brno velkou ztrátou. Pro samotný Komín by byl potom zcela zničující… Stále se objevují urbanistické koncepce navrhující dopravní propojení z Medlánek a Řečkovic do Kníniček a Bystrce přes naše území. Ve spojení s jednou z variant napojení města na dálnici R 43 by tato myšlenka byla zcela devastující – rozvojová lokalita Palcary určená pro čisté bydlení by byla trvale znehodnocena, případné propojení přímo do centra městské části likviduje naše snahy o omezení především průjezdné dopravy…
Evžen Točík, architekt

Území mezi Kníničkami, Komínem a Medlánkami, tj. území Chocholy, Mniší hory, Medláneckých kopců a pláně mezi nimi, je zeleným klínem, který dává těmto městským částem osobitý a ceněný charakter – jsou místy s klidným bydlením v blízkosti přírody. Území je využíváno lidmi se psy, rodiči s dětmi, běžci, cyklisty, běžkaři, a to proto, že je prostorem nezatíženým automobilovou dopravou, prostorem bezpečným a čistým. Území má neopomenutelnou estetickou a krajinnou hodnotu. Mniší hora a Netopýrky mají statut přírodní památky, lesnaté území Velké a Malé Baby je přírodním parkem, Letiště Medlánky je chráněným územím sítě Evropsky významných lokalit Natura 2000, v území jsou dále tři registrované významné krajinné prvky. Dopravní propojení Kníničky–Medlánky, Bystrc–Medlánky či Bystrc–Medlánky–Komín by tento zelený klín nevratně znehodnotilo, vytvořilo by bariéry pro pohyb v krajině, poškodilo by krajinný ráz.
Petr Čermák, lesník, krajinný ekolog, Mendelova univerzita

Zdánlivě logická silnice, která by konečně propojila sousedící městské části, se s velikou pravděpodobností změní ve stále chybějící severozápadní spojnici, někdy nazývanou R 43 (tzv. Hitlerova dálnice). Této silnici se všechny městské části na severozápadě brání, není důvod, aby ji přijal právě Komín, a to zrovna ve svém cenném přírodním území. Bylo by najednou snadné pokračovat z Pisáreckého tunelu na sever přes Komín, takže by došlo k zvýšení tranzitní dopravy přes Komín. Nová silnice by každopádně zvýšila snahy časem zastavět celé území až k ní.
Magdalena Maceková, architektka, environmentalistka

Komunikace v přírodním zázemí Komína vytvoří bariéru, a omezí tak prostupnost krajiny pro člověka i živočichy; vnese do tohoto prostoru hluk a zplodiny z dopravy. Znehodnocený přírodní prostor již nebude tak atraktivní pro volnočasové aktivity občanů, naopak se stane atraktivní pro developery. Realizace jakékoliv komunikace v přírodním zázemí Komína vyvolá postupnou urbanizaci tohoto přírodního prostoru mezi severním okrajem Komína a plánovanou silnicí. Prostoru pro Komín tak vzácného.
Ivana Golešová, urbanistka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rubriky: Dění v obci, Glosy, Komunální volby | Komentáře nejsou povoleny