Nechceme silnici kolem Netopýrek ani ulici vedenou okrajem hřbitova

aktualizováno 5. 6. 2020

Některé z dílčích návrhů projednávaného navrhovaného Územního plánu velmi bolestně a nežádoucně postihují Komín. Jde zejména o záměry:

Dopravou propojit Bystrc, Medlánky  a Komín – v návrhu zakreslena komunikace z Bystrce (od Čtyřlístku) ke křížku pod Netopýrkami a po panelové cestě dále na Medlánecké letiště a Medlánky. Realizace tohoto návrhu by zcela zničila klidnou lokalitu, kterou pro sport, výlety i rekreaci využívají nejen komínští.

Výrazně rozšířit ZOO Brno v SV směru (do Komínsko-Medlánecké pláně) a zároveň vybudovat nový vstup do ZOO z této severovýchodní části, včetně přístupové cesty a kapacitního parkoviště. Realizace návrhu by vedla k nepřiměřenému nárůstu dopravy v tomto cenném rekreačním a volnočasovém území a tím k jeho znehodnocení.

Vést ulici k ploše bývalých zahrádek mezi hřbitovem ulicí Řezáčovou a tzv. Dolinou (retenční nádrží) lesíkem na severní hranou hřbitova. Aby silnice mohla mít požadovanou šířku, bylo by přitom potřeba posunout plot hřbitova velmi blízko rozptylové loučky.

Jak naši zastupitelé, tak Okrašlovací spolek pro Komín, z.s., chtějí těmto zničujícím návrhům čelit námitkami v rámci schvalovaní územního plánu. Pokud chcete tuto snahu podpořit, můžete tak učinit připojením se k  námitkám svým podpisem, a to do 22. června 2020 na místech:
·       Café & Bistro Bílá Vrána – Kristenova 1
·       ÚMČ Brno-Komín – Vavřinecká 15
·       Restaurace U Kosa – Kristenova 14

Aby měly námitky patřičný dopad, je třeba pro podporu získat alespoň 200 podpisů. Podpisové archy a celá znění námitek si můžete stáhnout zde:
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – SILNICE BYSTRC-KOMÍN-MEDLÁNKY
PETIČNÍ ARCH – SILNICE BYSTRC-KOMÍN-MEDLÁNKY
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – ZOO ROZŠÍŘENÍ A PARKOVIŠTĚ
PETIČNÍ ARCH – ZOO ROZŠÍŘENÍ A PARKOVIŠTĚ
NÁMITKY PROTI NÁVRHU – HŘBITOV
PETIČNÍ ARCH – HŘBITOV

Představení ÚP veřejnosti budou v průběhu června na více místech, viz níže mapa. Prezentace týkající se MČ Brno-Komín bude 2. června 2020 od 17.00 hodin na radnici městské části Brno-Komín, Vavřinecká, 15.  Kapacita je omezená, svoji účast je nutné nahlásit na tel. 541 428 162 nebo e-mailu nmarkova@komin.brno.cz.

kam_mapa_jizd

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.