Silnice na Medlánky – proč ji nazýváme „dálnicí“

To, zda vznikne silnice v prostoru za komínským neboli Medláneckým letištěm, považujeme za klíčové pro budoucí podobu Komína. Snaha o její vybudování se objevuje opakovaně nejen ve variantních návrzích územního plánu jako možnost severozápadního propojení, ale i jako možný obchvat sousední městské části Kníničky. Vidíme v těchto snahách velkou hrozbu jak pro Komín, tak pro celé Brno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Důvody vysvětlují odborníci z naší kandidátky:

Největší výhodou Komína je jeho koncová poloha s přímým vstupem do přírody. I v rámci celého města Brna je naprosto unikátní a jakýkoliv zásah do této koncepce je také pro celé Brno velkou ztrátou. Pro samotný Komín by byl potom zcela zničující… Stále se objevují urbanistické koncepce navrhující dopravní propojení z Medlánek a Řečkovic do Kníniček a Bystrce přes naše území. Ve spojení s jednou z variant napojení města na dálnici R 43 by tato myšlenka byla zcela devastující – rozvojová lokalita Palcary určená pro čisté bydlení by byla trvale znehodnocena, případné propojení přímo do centra městské části likviduje naše snahy o omezení především průjezdné dopravy…
Evžen Točík, architekt

Území mezi Kníničkami, Komínem a Medlánkami, tj. území Chocholy, Mniší hory, Medláneckých kopců a pláně mezi nimi, je zeleným klínem, který dává těmto městským částem osobitý a ceněný charakter – jsou místy s klidným bydlením v blízkosti přírody. Území je využíváno lidmi se psy, rodiči s dětmi, běžci, cyklisty, běžkaři, a to proto, že je prostorem nezatíženým automobilovou dopravou, prostorem bezpečným a čistým. Území má neopomenutelnou estetickou a krajinnou hodnotu. Mniší hora a Netopýrky mají statut přírodní památky, lesnaté území Velké a Malé Baby je přírodním parkem, Letiště Medlánky je chráněným územím sítě Evropsky významných lokalit Natura 2000, v území jsou dále tři registrované významné krajinné prvky. Dopravní propojení Kníničky–Medlánky, Bystrc–Medlánky či Bystrc–Medlánky–Komín by tento zelený klín nevratně znehodnotilo, vytvořilo by bariéry pro pohyb v krajině, poškodilo by krajinný ráz.
Petr Čermák, lesník, krajinný ekolog, Mendelova univerzita

Zdánlivě logická silnice, která by konečně propojila sousedící městské části, se s velikou pravděpodobností změní ve stále chybějící severozápadní spojnici, někdy nazývanou R 43 (tzv. Hitlerova dálnice). Této silnici se všechny městské části na severozápadě brání, není důvod, aby ji přijal právě Komín, a to zrovna ve svém cenném přírodním území. Bylo by najednou snadné pokračovat z Pisáreckého tunelu na sever přes Komín, takže by došlo k zvýšení tranzitní dopravy přes Komín. Nová silnice by každopádně zvýšila snahy časem zastavět celé území až k ní.
Magdalena Maceková, architektka, environmentalistka

Komunikace v přírodním zázemí Komína vytvoří bariéru, a omezí tak prostupnost krajiny pro člověka i živočichy; vnese do tohoto prostoru hluk a zplodiny z dopravy. Znehodnocený přírodní prostor již nebude tak atraktivní pro volnočasové aktivity občanů, naopak se stane atraktivní pro developery. Realizace jakékoliv komunikace v přírodním zázemí Komína vyvolá postupnou urbanizaci tohoto přírodního prostoru mezi severním okrajem Komína a plánovanou silnicí. Prostoru pro Komín tak vzácného.
Ivana Golešová, urbanistka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Glosy, Komunální volby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.