Co dále s rozvojovou zónou Komín – Řezáčova

Aktualizace územního plánu ukládá povinnost zpracovat územní studii. Ta bude nezbytnou podmínkou pro další rozhodování, co dál s tímto územím.

 

Podle informace z odboru plánování by měla být studie dokončena do čtyř let.

Jak ale bude toto území vypadat za další čtyři roky? V červnu, na komínském zastupitelstvu zaznělo, že před dvaceti lety bylo rozhodnuto, že se na bývalých upravených zahrádkách za panelovými domy bude stavět. Ti, kdo takto rozhodli, vůbec nezohlednili fakt, že území nemá potřebné dopravní napojení. Zahrádky postupně zmizely v přebujelé, léta neudržované zeleni. Už dnes téměř zmizelo jejich oplocení. Z chodníku jsou vidět nezakryté jímky. Na stejném zastupitelstvu padla zmínka od občanů bydlících v bezprostředním okolí, že místo přestává být bezpečné a vadí jim nepořádek na pozemcích, který je už tak velký, že narušuje vzhled této části Komína.

Na zastupitelstvu jsem požádala, aby úřad městské části vyzval vlastníky k úklidu pozemků.

Vedoucí všeobecného oddělení úřadu, Ing. Dvořák mně sdělil, že úřad s touto situací nemůže nic dělat. Jenže to není pravda. Zákon o obcích mluví jinak. Dokonce ti, jejichž pozemek svým nepořádkem ohrožuje okolí a narušuje celkový vzhled okolí, mohou být pokutováni vysokou pokutou.  Když si úřad dá chvilku práci, zjistí, že velká skupina parcel patří firmě, která má v předmětu podnikání správu vlastního majetku. A ze zákona je povinností každého vlastníka, starat se o svůj pozemek a udržovat jej.

Milada Blatná

Řezáčová

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.