Komín – místo, kde chci žít aneb co mně v rozhovorech ODS s ODS

Zaujaly mě rozhovory, které jsou zveřejněny na titulní stránce Komínského zpravodaje s politiky, zastupiteli. Role redaktora je přidělena panu Svobodovi. Předpokládala jsem, že jde o nový model komunikace zastupitelů s občany a tak jsem se chtěla přihlásit do řady zájemců o rozhovor. Bylo mně však sděleno, že pan Svoboda není  tiskovým mluvčím radnice, ba ani členem redakční rady. Mám tedy smůlu.Já samozřejmě vím, že pan Svoboda stejně jako pan Vlček a pan Kratochvíl jsou členové komínské organizace ODS. A ač se mně model rozhovorů docela líbí, jejich obsah mně zní jako předvolební agitka. Postrádám v nich totiž zmínku o současných důležitých tématech, která souvisí s veřejným zájmem, s tím, jak se bude v Komíně žít.

Pátrala jsem ve zpravodaji, zda někdo z členů vedení radnice přiblíží občanům  připomínky, které byly schváleny na posledním jednání zastupitelstva k návrhu Aktualizace územního plánu města Brna (dále jen Aktualizace ÚpmB). Kromě strohého zápisu ze zastupitelstva, kde je uvedeno, že někde jsme schválili změnu plochy K na Z nebo plochu BR na BK či BB, jsem nenašla nic.  Nedočetla jsem se také, že Komín stále neví, kam s DDM Kominíček nebo že obecně víme, že máme málo míst ve školkách a základní škola se nám také zaplňuje, ale jak konkrétně  bude obec tuto situaci řešit, když nám navíc v okolí ulice Podvéská  roste sídliště s cca 155 byty a další stavby se plánují,  k tomu se nikdo z vedení radnice nevyjadřuje. A také nikdo neupozorňuje na to,  že se chystá změna územního plánu, která může významně ovlivnit stávající křižovatku na ulici Kroftova/ Štursova.

Je škoda, že Komíňáci nemají zájem trávit čas na jednání zastupitelstva. Například projednávání připomínek k návrhu Aktualizace ÚpmB by si to zasloužilo. Byl to totiž pěkný zmatek a chaos. Zastupitelé postupně zjistili, že projednávají připomínky navržené komisí stavební, nikoliv řádně projednané, schválené a zdůvodněné připomínky Radou městské části Brno-Komín. Očekávala jsem, že takto nepřipravený bod programu musí být nakonec z programu jednání stažen, nestalo se.  To, co zastupitelstvo v připomínkách aktualizace schválilo, podle mého názoru zhorší do budoucna bydlení v Komíně. Zmíním alespoň dvě usnesení,  které mně skutečně vadí. Ostatní jsou podrobněji rozebrány na http://zelenykomin.cz/. Většinově byla schválena připomínka změnit plochy bydlení rodinné domy, v aktualizaci označení zkratkou BR, na plochy tzv. bydlení kombinované BK a to ve stabilizovaných, tedy již zastavěných  plochách. V návrhu Aktualizace ÚpmB je ve stabilizované, zastavěné ploše zanesen současný stav. Změna na bydlení kombinované by umožnila výstavbu bytových domů tam, kde jsou dnes pouze domy rodinné. Plochy bydlení kombinovaného jsou navíc definovány velmi vágně, postupně by tak mohlo dojít k zásadní změně charakteru Komína a především ke znehodnocení současné kvality bydlení se všemi negativními důsledky,  včetně dopravy a parkování.  Na Komínským lukách jsme usnesením úplně zrušili zeleň a nahradili ji plochou pro sport.  Současné zařazení do ploch zeleně chrání otevřený a volně přístupný rekreační charakter luk. Naopak změna pouze na kategorii plochy sportu by umožnila louky zastavět halami a velkými stavbami.

Co se týče návrhových ploch, tedy těch, kde se teprve bude něco budovat, velmi mně vadí, že z projednávání aktualizace územního plánu byl v Komíně zcela vyloučen občan. Správně porozumět návrhu aktualizace územního plánu není jednoduché. Pokud by vedení radnice dalo prostor občanům k projednání navrhovaných připomínek, rozhodování zastupitelů by bylo jednodušší a možná v souladu s většinovým zájmem lidí, kteří v Komíně bydlí. V této chvíli zastupitelé tento zájem většiny občanů Komína, s výjimkou těch, kteří se osobně dostavili na jednání zastupitelstva, neznají.

Návrh aktualizace bude podle sdělení odboru územního plánování schvalovat za půl roku Zastupitelstvo města Brna. To bude poslední možnost, kdy může občan zasáhnout a zmírnit dopady rozhodnutí politiků na své bydlení a okolní životní prostředí.

 

Mgr. Milada Blatná, zastupitelka, SZ

 

 

Blatna_foto_web

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Glosy, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.