Stará hasička – nové kulturní a společenské centrum v srdci Komína

Stará hasička byla postavena na konci 18. století jako budova, ve které byl původně hostinec, následně škola a nakonec sloužila místnímu sboru dobrovolných hasičů. Po přestěhování hasičů do nové zbrojnice na ulici Jundrovské začaly sloužit dvě obyvatelné místnosti v přední části budovy turistickému oddílu mládeže a seniorům pro jejich sekávání. Ostatní prostory budovy, zejména pak původní staré garáže, jsou pro pravidelnou klubovou činnost zcela nevyhovující a to jak z důvodu technického stavu budovy, tak i z důvodu nevyhovujícího vnitřního uspořádání a kapacity objektu. Tyto prostory se proto využívají pouze nárazově, zejména při velkých kulturních akcích pořádaných městskou částí – Komínských ostatků, Vítání jara, Vavřineckých hodů, Komínského vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu.

ostatky_hasicka

Jak by měla v budoucnu Stará hasička fungovat? Jako kulturní centrum s multifunkčním prostorem dostatečné kapacity pro přednášky, divadelní představení, společenská setkání, klubovou činnost s odpovídajícím sociálním a skladovacím zázemím. Budova by měla být zároveň funkčně provázána s přilehlým náměstíčkem a akcemi, které se na něm odehrávají.

A jak by měla Stará hasička vypadat? V rámci spolupráce městské části s Fakultou architektury VUT v Brně byl studentům 4. ročníku zadán jednoduchý úkol – pokusit se co nejlépe vyřešit přeměnu budovy v kulturní centrum. Výsledné práce studentů spolu s ideovou studií zpracovanou v roce 2014 předložila na jaře roku 2017 radnice veřejnosti k připomínkování. Většina občanů se přikláněla k zachování tradičního vzhledu budovy. Připomínky občanů, stavební komise i zastupitelů ke studiím by měly sloužit jako podklad zadání pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace i jako podklad pro zajištění potřebných financí na rekonstrukci.

Stavebně technický průzkum objektu Staré hasičky zpracovaný před dvěma lety prokázal, že stav stávající budovy není uspokojivý – od zavlhlých suterénních prostor nízkých sklepů probíhajících pod budovou, nedostatečné hydroizolace podlah, přes nefunkční rozvody inženýrských sítí až po dožívající konstrukci krovu.

Přestože bude rekonstrukce budovy náročná po všech stránkách, je pro nás její provedení zásadní. Jak objekt Staré hasičky, tak přilehlé volné prostranství si zaslouží nový kabát pro všechny akce a aktivity, které jsou s těmito prostory v posledních letech neodmyslitelně spjaty, a pro akce nové, které by po dobudování odpovídajících prostorů mohly být do Komína přivedeny. Celý tento prostor by měl zůstat a fungovat jako srdce městské části, které by mělo odpovídajícím způsobem žít i vypadat. A kde bude lidem příjemné se potkávat a pobýt.

Iva Utíkalová, Eugen Točík

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Komunální volby, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.