Mgr. Milada Blatná

Mgr. Milada Blatná – Strana zelených

 • e-mail: milada.blatna@seznam.cz
 • předsedkyně ZO SZ Brno-Komín
 • starostka MČ Brno-Komín
 • narozena: 16. 1. 1962 ve Zlíně
 • vzdělání: Střední knihovnická škola (Bc.); ekonomická fakulta MZLU (Mgr.); Sociální pedagogika IMS, UTB ve Zlíně.
 • stav: vdaná
 • děti: dvě dcery

„Po maturitě jsem pracovala jako knihovnice. Po roce 1990 začala moje spolupráce s nakladatelstvím HOST, zabývala jsem se především knižním velkoobchodem. Od roku 1992 jsem byla zaměstnancem České spořitelny nejprve na pozici marketingového pracovníka a posléze lektora a metodika pro retail ve spořitelní akademii. Po zrušení našeho pracoviště na akademii jsem necelý rok pracovala jako asistentka v augustiniánském klášteře na Starém Brně. Od roku 2003 pracuji jako personalistka na SŠ informatiky v Komíně. Na této škole jsem kromě personalistiky čtyři roky učila. Před dvěma lety jsem s podporou vedení školy a finanční podporou kraje začala s realizací mezigeneračního komunitního vzdělávacího projektu pro seniory a s názvem Informovaný senior. Mým cílem je, aby se tímto projektem profilovala střední škola jako komunitní vzdělávací centrum, snadno dostupné seniorům bydlícím v okolních městských částech, kde se budou běžně mladí lidé a senioři potkávat a vzájemně si pomáhat.

Když jsme s mým mužem hledali místo k dobrému bydlení, Komín pro nás byla jasná volba. Stal se místem, které máme rádi a na kterém nám záleží. Dlouho jsem byla zcela apolitický člověk. To se změnilo v době, kdy tehdejší zastupitelstvo doslova podrazilo občany Komína bydlící v okolí Farské zahrady a prosadilo její megalomanské zastavění. Slib, že na zbývající nezastavěné ploše bude parčík, zůstal jenom prázdnou frází. V té době jsem si uvědomila, jak jednoduše se může stát z bydlení 1. kategorie, do kterého investujete, bydlení kategorie nižší.

A tak jsem se stala osobou občansky aktivní. Členkou Strany zelených jsem se stala v roce 2003. Ve stejném roce jsem spoluzakládala ZO SZ v Komíně, kterou trvale vedu. V roce 2006 jsme postavili kandidátku do komunálních voleb. Ve volbách jsme uspěli a dohodli se na koaliční spolupráci s ČSSD, ODS, a KDU. Postupně se vztahy v koalici, především mezi ODS a zelenými zhoršovaly, přesto se mně jako neuvolněné radní pro školství podařilo prosadit ve spolupráci se zelenými zastupiteli na městě Brně rozšíření nabídky vzdělávání na 1. stupni ZŠ Pastviny o montessori pedagogiku; přestavbu základní školy, kterou vznikly nové třídy mateřské školy; projekt Centra pro sport a volný čas při základní škole v hodnotě 16,5 milionu a zapojení základní školy do sítě Otevřených škol. Pro projekt Sítě brněnských otevřených škol jsem jako odborný konzultant pracovala od roku 2007 do roku 2010 (otevreneskoly.cz).
Ve spolupráci s Nadací partnerství jsem iniciovala a s bývalým starostou připravila projekt parku nezastavěné části Farské zahrady, který se bohužel díky opožděné evropské výzvě realizoval až v dalším volebním období. V té době jsem už byla opoziční zastupitelkou a nemohla ovlivnit fakt, že nové vedení radnice omezilo významně finanční prostředky na spoluúčast v projektu Farské zahrady a projekt významně omezilo a změnilo.

Toto volební období jsem si vyzkoušela práci opozičního zastupitele. Z vlastní zkušenosti vím, co je to cenzura a mám přesnou představu, jak by měla fungovat otevřená radnice. Za osobní úspěch považuji prosazení nulové tolerance hazardu v Komíně.

Moje hlavní témata, kterými se dlouhodobě zabývám, se týkají problematiky školství (místa v MŠ a ZŠ, podpora alternativního školství, rozšíření nabídky škol), aktivizace seniorů v místní komunitě a otevřenost samosprávy.

Jsem zastáncem občanské společnosti, nesnáším nespravedlnost a pokrytectví, pomoc druhému a dobrovolnictví považuji za běžnou věc. Patřím k těm šťastlivcům, které baví jejich práce, i proto jsem dlouhodobou členkou Regionálního sdružení personalistů. Témata zaměstnanosti a age managementu považuji za společensky velmi důležitá. Podobně jako čisté a zdravé životního prostředí.“


Ing. arch. Eugen Točík

Ing. arch. Eugen Točík – nezávislý

„Jsem architekt a komínský patriot. Záleží mi na tom, aby se v Komíně stavělo s přirozeným citem, jenom v místech, kde je to opravdu vhodné, přiměřeně a s rozumem. Aby si Komín do budoucna zachoval svoje specifické kouzlo.“


doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

 • e-mail:
 • 42 let
 • lesník
 • vysokoškolský učitel

„Absolvoval jsem Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně a po studiích na ní dále zůstal. Věnuji se ochraně lesa, vlivu klimatu na dřeviny, stresové ekologii dřevin.
Dlouhodobě se také jako redaktor a editor věnuji literatuře. Komín jsme si před pár lety s rodinou vybrali jako místo, kde bychom chtěli trvale žít – pro jeho polohu, charakter, navazující krajinu.
Chtěl bych aktivně přispět k tomu, aby v Komíně zůstalo to, co je hodnotné, a změnilo se to, co je změnit třeba. Myslím si, že rozvoj má být věcí kvality a nikoliv kvantity, Komín nepotřebuje zvětšovat počet čísel popisných či zastavěnou plochu, potřebuje dobré zázemí, příjemnou atmosféru, zdravé prostředí, kvalitní vzdělávání.“


Mgr. Ing. Tomáš Němec

Mgr. Ing. Tomáš Němec

 • e-mail:
 • 35 let
 • advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na poradenství v různých oblastech obchodního i občanského práva a v oblasti veřejných zakázek.
Kandiduji zejména proto, že mi není lhostejný život v naší městské části a vadí mi přezíravost některých dosavadních politiků vůči veřejnosti, tj. vůči obyvatelům Komína. Rád bych změnil přístup radnice a volených zástupců vůči občanům Komína a učinil správu věcí veřejných v naší městské části otevřenější a kontrolovatelnější.“


Eva Beranová

Eva Beranová

 • e-mail:
 • 39 let
 • na mateřské dovolené
 • náčelnice Sokola

„Narodila jsem se v Komíně a po několika změnách mého bydliště jsem se vrátila. Vyhovuje mi, že Komín je pěkné zelené místo o velikosti větší vesnice, které má dobré spojení s centrem města. Je to dobré místo k žití pro moji rodinu. Chtěla bych, aby se tato skutečnost nezměnila. Jelikož mám ráda děti (čtyři už mám doma), tak jsem před 7 lety založila cvičení pro děti v Sokole Komín. Jsem náčelnicí Sokola Komín.
Impulsem, abych kandidovala v komunálních volbách, bylo zjištění „nezájmu“ současné radnice v oblasti mimoškolního a školního vzdělávání našich dětí. Chci podporovat rozvoj všech škol v Komíně. Jako rodič vidím nedostatky v možnostech volnočasových aktivit dětí.“

Napsat komentář