Poslanci hlasovali pro rušení lesních školek

Poslanecká sněmovna především hlasy ANO, ODS a KSČM, odmítla senátní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tzv. zákon o dětských skupinách). Naopak většina poslanců schválila svůj původní návrh, který ohrožuje budoucí existenci lesních školek.

A nejen lesních školek, ale i dalších dětských a mládežnických organizací a spolků (mezi ně patří například i spolek dobrovolných hasičů).

Zákon o dětských skupinách hýbe už několik měsíců veřejností, především tou rodičovskou, která má doma děti předškolního věku. Tento zákon, připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí, definuje pravidla pro vznik tzv. dětské skupiny. Skupina má podle představ ministerstva pomoci řešit nedostatek míst ve školkách a umožnit rodičům malých dětí rychlý návrat zpět do zaměstnání. Jenže dětská skupina bude zařízení na hlídání dětí. Plán výchovy a péče je zákonem definován vágně. Navíc hlídat děti může téměř kdokoliv, kvalifikační laťka je v některých případech nastavena velmi nízko, naopak jiné vhodné profese jsou předem diskvalifikovány.

Původní myšlenka řešení nedostatku míst ve školkách, přetavená do nového zákona, má tak bohužel fatální důsledky. Zákon, který dává zelenou dětským skupinám, zároveň likviduje lesní školky. Likviduje alternativní školská zařízení, která existují několik let, rodiči jsou ve stále větší míře vyhledávána vzhledem k nabídce většího pobytu dětí v přírodě, většího množství volného pohybu.

Mnozí poslanci tímto svým rozhodnutím zruší zhruba 2500 míst v lesních školkách a hodlají je nahradit zařízeními, o kterých ani neví, zda o ně budou mít rodiče zájem. Kam půjde těch 2500 dětí, pokud lesní školky do konce roku zaniknou a v obecních mateřských školách nejsou volná místa? A co stane s těmi zhruba 450 pracovníky, kteří se o děti v lesních školkách starají? Většina z nich, téměř 80 %, má vysokoškolské vzdělání. Mysleli na tyto skutečnosti především poslanci ČSSD a KSČM, kteří slibují ve svých programech zvyšování zaměstnanosti?

V Komíně existuje lesní školka Montessori zahradní klub Netopýrek. Na konci srpna měla školka den otevřených dveří. Byla tam početná skupina dětí se svými rodiči. Děti celou dobu trávily venku, kde měly rozložené deky a stolečky, což bylo jejich pracoviště a tam si hrály. Tedy vypadalo to, že si hrají, ale ony tvořily, plnily malé i větší úkoly pod vedením paní učitelky a také za občasné pomoci maminky nebo tatínka. Vůbec neměly potřebu trávit čas v budově. Jak mně potvrdila vedoucí školky, paní Anna Bártová, má více než 100% převis poptávky, který nemůže uspokojit. Kapacita školky je omezená.
Jaké důvody mohly vést poslance ke zrušení těchto zařízení? Alespoň dva mě napadají. Lesní školky nelze napasovat jednoduše na stávající školské předpisy. Jsou trochu jiným školským zařízením. Sice je vedou kvalifikovaní pedagogové, mají svůj vzdělávací program, ale s ohledem na svůj charakter plně nevyhovují například hygienickým předpisům. Jinými slovy, z pohledu úřadu nejsou lesní školky snadno uchopitelné, nelze je snadno vsadit do rámce stávajících předpisů a tedy regulovat. Dalším důvodem mohou být dotace z evropských fondů, na jejichž čerpání čekají různé skupiny podnikatelů i podnikavců.
Rodiče zodpovídají za výběr vzdělávání pro své dítě. Proč jim tedy v dnešní době stát nutí svoji představu vzdělávání a naopak nepodpoří to, co si veřejnost, rodiče, sami vybrali? Když se rozhlédnu kolem sebe, začínají vznikat soukromé školky a školy, kde probíhá výchova a vzdělávání dětí, která je mnohem více přizpůsobena představám rodičů. Jedna taková byla nově založena v Řečkovicích. Děti v této škole pobývají často venku, při výuce se aplikují alternativní prvky vzdělávání, používají se montessori pomůcky pro větší pochopení probírané látky. Jenže na této škole rodiče platí školné, a proto tato výuka není mnohým rodičům dostupná, ač by ji pro své dítě rádi volili. Nároky rodičů na školní vzdělávání jejich dětí se mění. Podle názoru některých by i na obecních základních školách měla existovat širší nabídka vzdělávání, aby rodiče měli možnost výběru. Školy ale nejsou k této změně motivovány. A ministerstvo školství tyto změny poptávky ze strany rodičů podle mého názoru příliš nevnímá.

Mgr. Milada Blatná, zastupitelka MČ Brno-Komín, SZ

Příspěvek byl publikován v rubrice Glosy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.