Informace ze zastupitelstva

[příspěvek z 03. 01. 2014, Milada Blatná]

Vybrané informace z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Komín, které se konalo 11.12.2013: 

A)
Do 23.12.2013 měla každá městská část možnost připomínkovat novelu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o  regulaci provozu loterií a jiných podobných her. Komínské vedení radnice této možnosti nevyužilo a do programu jednání zastupitelstva bod týkající se hazardu nezařadilo.

MČ Komín, na rozdíl od celkem 19 městských částí, které si před několika lety odsouhlasily plošný zákaz, měla povoleno provozování loterií a podobných her na celém území s výjimkou některých ulic.

Podle názoru komínských zelených by bylo chybou nevyužít možnosti připomínkovat vyhlášku a konečně tak zakázat hazard na celém území Komína.

V civilizovaných společnostech je přítomnost heren v rezidenčních čtvrtích nebo v centrech měst nemyslitelná, protože je degraduje. Víte, že podle odborné studie narazí konkérně v Brně-střed hráč na hrací stroj třikrát častěji, než je celorepublikový průměr? Na začátku roku 2012 bylo v Brně evidováno 3 700 automatů. Není divu, že část sociálních dávek mizí právě v hernách.

Využila jsem tedy nedostatku v programu a navrhla jeho rozšíření o bod  s názvem „Úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území městské části Brno-Komín“.

Tento bod byl přijat všemi přítomnými zastupiteli a navržené usnesení odhlasováno. Lze tak konstatovat, že zastupitelstvo odsouhlasilo konec hazardu v Komíně.

B)

Další důležitou věcí, kterou by měly městské části projednat do 11.2.2014 je Aktualizace územního plánu města Brna. Ani tuto skutečnost  vedení radnice nezohlednilo v návrhu termínů svých zasedání. První termín zasedání zastupitelstva byl stanoven až na 19.2.2014, kdy by už ze zákona nebylo možné brát zřetel na jakoukoliv připomínku týkající se územního plánu.

Navrhla jsem změnu termínu jednání zastupitelstva na 29.1.2014 (středa), která byla zastupiteli odsouhlasena.

Pokud Vás budou zajímat návrhy na změny územního plánu v k. ú. Komín, máte možnost zúčastnit se lednového zasedání. Předem se můžete s  návrhy změn seznámit na webu Statutárního města Brna http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/upraveny-navrh-zmeny/ nebo na Odboru územního plánování magistrátu města Brna.

Co se týče Komína obsahuje Aktualizace … například změnu funkční plochy zeleně u kruhového objezdu na návrhovou plochu pro komerční obchod a služby (na tomto místě je plánována stavba polyfunkčního domu s byty a službami). Aktualizace naopak v původní verzi neřešila ulici Řezáčova a její rozvojovou zónu. Městským částem by měly být každým dnem doručeny k projednání finální verze Aktualizace … Věřím, že bod týkající se připomínek aktualizace územního plánu bude do programu jednání zastupitelstva zařazen a původně plánovaný termín, který by připomínkování znemožnil, byl jenom neúmyslným omylem vedení radnice.

C)

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Komína na rok 2014, kde příjmy a výdaje jsou v celkové výši 27.659 tisíc Kč. Z této částky je na činnost místní správy rozpočtováno 12.327 tisíc Kč.

D)

Na jednání zastupitelstva zazněla i odpověď na dotaz týkající se DDM Kominíček. Do konce roku 2013 měl DDM obdržet výpověď z prostor ZŠ a MŠ Pastviny 70. Škola bude v příštích letech potřebovat tyto prostory pro nové prvňáčky.

DDM Kominíček by se měl přesunout do obecního domu Pastviny 88. V současné době je zpracovávána studie mapující technický stav domu a možnosti umístění DDM do jeho prostor.

Mgr. Milada Blatná

zastupitelka za Stranu zelených

e-mail: milada.blatna@seznam.cz

tel. 608521838

hazard

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.