Farská zahrada – další promarněná příležitost

[příspěvek z 31. 11. 2013]

Myslela jsem si, že veřejný prostor Farské zahrady už nemůže být více zničen (zmršen), ale mýlila jsem se. Firma, která připravila projekt, podle něhož se nyní realizuje výsadba, evidentně neměla k dispozici výsledky projednávání s veřejností, které proběhlo v roce 2008. Tehdy měli občané možnost svá přání k podobě zahrady vyjádřit na společném sezení s nadací Partnerství o.p.s., která připravila architektonickou studii výsadby. Ta se stala podkladem projektu, financovaného městskou částí, který se v roce 2010 ucházel o evropské peníze.

V té době projekt připravovali zelení s bývalým starostou městské části, panem Hledíkem. Jejich snahou bylo, aby se park stal natolik zajímavým a přitažlivým místem, na který se lidé z okolí zase vrátí. Aby bylo využito krásných pohledů na centrum Komína s kostelem sv. Vavřince, na Komínsko-Žabovřeskou kotlinu a aby některými rostlinami připomínal také vztah k faře, ke křesťanství.

Velmi důležité bylo odclonění bytů od promenády (chodníku), dostatečná volná plocha na hry, využití prostoru pro mladé a seniory (parkový mobiliář a několik posilovacích strojů).

Všechna příprava na projekt a samotný projekt vzala zasvé ze dvou důvodů, zvýšila se finanční spoluúčast  městské části na celkové realizaci parku ze 400.000,- na 800.000,-  ale to hlavní, v roce 2010 se změnilo vedení radnice. Zelení zůstali v opozici, a snaha zachránit pečlivě připravený projekt byla marná.

Nové vedení radnice přistoupilo k přípravě nového projektu, hlavním kriteriem byla cena.

O změnu projektu ale nebyla požádána Ing. Lipusová, která původní projekt citlivě připravovala, ale zakázka byla dána jiné firmě. Proč byl zvolen tento postup? Na to si dnes každý umí odpovědět sám.

Podstatné je, že nový projekt nezohledňuje hlavní požadavky občanů –  potřebné odclonění bytů od chodníku; pohledy na kostel, Komín a jeho okolí jsou možné jenom z některých částí plochy; chodník není co nejvíce odkloněn vně bytů. Z řešení je zřejmé, že některá místa zahrady nejsou snadno dostupná.

Navíc jsme se dozvěděli, že thuje, které si vysázelo několik bytů na pronajaté ploše Farské zahrady a které nejsou součástí projektu, mají být zachovány, přestože naprosto omezí volný prostor vysázené zahrady/parku.

V pátek 1. listopadu 2013 v 9.00 bude na místě Farské zahrady probíhat kontrolní den. Možná je to poslední příležitost, jak některé věci v rámci schváleného projektu změnit.

Pokud Vás prostor, který zbyl z Farské zahrady zajímá a pokud Vám není jedno, jak se nové vedení obce staví k dohodám s občany, máte i Vy možnost kontrolního dne se zúčastnit. Vždyť suma, kterou je ochotna obec za projekt vydat je minimalistická k sumě, kterou za prodej pozemku a znehodnocení pozemku obec inkasovala.

Milada Blatná, zastupitelka MČ Brno-Komín za Stranu zelených, tel. 608521838

zahrada

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.