Projednávání nového územního plánu

Statutární město Brno zveřejnilo Návrh nového územního plánu na webu https://upmb.brno.cz/ , záložce Připravovaný územní plán města Brna/Návrh.

Termín pro podání připomínek a námitek je stanoven do 24. června 2020.
Pokud máte připomínky, nerozpakujte se kontaktovat naše zastupitele a připomínky jim předat, aby mohli informovaně hájit zájmy naší městké části a našich občanů.

Kontakt pro dotazy: pripravovanyUPmB@brno.cz, bezplatný tel. 800 411 400

Setkání s veřejností, tzv. veřejné projednání, je v tuto chvíli plánováno na středu 17. června 2020 v zastupitelském sále Nové radnice.Statutární město Brno zveřejnilo

Komína se týkají mimo jiné změny v lokalitách:
Kn-1 Komínské louky – návrh ploch pro sport a rekreaci
Kn-2 Nad Hlubočkem – návrh plochy technické infrastruktury
Kn-3 Kozí hora – návrh ploch pro bydlení
Kn-4 Pod Mniší horou – rozvoj bydlení, sportu, lehké výroby a komerční vybav
Kn-5 Chaloupky – v severní části Komína je navržena plocha bydlení
Kn-6 Zoologická zahrada – rozvoj veřejné vybavenosti – ZOO s novým vstupem do ZOO
Kn-7 Komínský vrch – rozvoj bydlení, přizpůsobit stavebně technické řešení u budov dotčených hlukem z ulic Bystrcká a Kníničská a z tramvajové tratě
Kn-8 Za hřbitovem – bydlení v bytových domech severně od ulice Řezáčova a v rodinných domech na místě zahrádek za hřbitovem.

Podrobnější informace najdete na výše uvedeném webu, výtah (karty s oddůvodněním) lze ve formátu pdf otevřít také ZDE.

Mapu připravovaného územního plánu můžete otevřít ZDE

Screenshot_2020-04-03_uzemni_plan

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Správa obce – radnice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.