Zeleň je pro nás důležitější, než si uvědomujeme

Horké a suché léto nám znovu připomenulo, jak dobře je v hlubokém stínu koruny stromu, jak příjemné je uniknout žáru rozpálených asfaltových či betonových ploch. Možná je na čase uvědomit si, že zeleň ve městech je pro nás důležitější, než jsme si dosud připouštěli. Severoamerické výzkumy z posledních let totiž přinesly řadu zajímavých poznatků o kladném vlivu městské zeleně na obyvatele. Lidé žijící v městech či městských částech s větším množstvím zeleně méně umírali na respirační choroby a méně často trpěli onemocněním srdce či metabolickými nemocemi. Lidé, kteří žili v místě s vyšší hustotou stromů, se navíc zdravěji také cítili a měli méně často psychické potíže. Ve všech případech jde o výsledky výzkumu renomovaných vědeckých institucí. Zdá se zřejmým, že platí rovnice KVALITNÍ ZELEŇ = KVALITNÍ ŽIVOT.

drezovec
Vzrostlý listnatý strom má listovou plochu kolem 1 600 m2, tj. asi jako 6 tenisových hřišť. Během jednoho dne může z této plochy odpařit až 400 litrů vody, díky čemuž chladí okolí výkonem 20 až 30 kW. Chcete-li srovnávat, pak výkon hotelové klimatizace je kolem 2kW. Teplota pod stromy proto může být i o několik °C nižší. Stejně tak stromy zvyšují vlhkost ovzduší – dýcháním a již zmíněným ochlazováním. Listnatý strom zvyšuje své stínění v průběhu svého olisťování a v létě, kdy jsme za stín vděčni, plně stíní. Na podzim opadem listí své stínění opět snižuje a v zimě do našeho okna pouští potřebné světlo.

CHCEME USILOVAT O TO, ABY NAŠE ZELEŇ BYLA KVALITNÍ ZELENÍ
Nové plochy pro stromovou zeleň se nalézají jen velmi obtížně. Je proto potřebné se starat kvalitně o stávající zeleň, tj. dobře provádět její údržbu a zároveň včas nahrazovat nevitální, nezdravé stromy novými stromy, které místní podmínky dobře zvládnou. Péče a tvorba musí přitom reflektovat také to, že se podmínky pro růst dřevin s horkými a suchými léty obecně zhoršují a některé, zejména nevhodně zvolené jehličnaté dřeviny, je nadále nezvládnou. Proto je potřebné starat se o zeleň nejen konzervačně, ale také renovačně, aktivně, odvážně. Jen tak lze dosáhnout zdravé, krásné a životaschopné městské zeleně. Proto je našim cílem v rámci programu pro období 2018–2022:
– ZAJISTIT KVALITNÍ PÉČI O STÁVAJÍCÍ STROMY A ZELEŇ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
– POKRAČOVAT V SYSTEMATICKÉ OBNOVĚ ZELENĚ PODLE KVALITNĚ ZPRACOVANÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLUPRÁCI S OBYVATELI V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

Bližší informace o výše zmíněných pozitivních dopadech zeleně si lze přečíst ve skvělé přednášce Význam městské zeleně pro veřejné zdraví MUDr. Růženy Kubínové a RNDr. Vladimíry Puklové ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v obci, Komunální volby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.